Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


?TIRI

Târgul de Turism al României 2018

Între 22 ?i 25 februarie 2018, la Romexpo are loc o nou? edi?ie a Târgului de Turism al României! Timp de patru zile, zeci de agen?ii ?i tour-operatori te a?teapt? cu cele mai atractive oferte de vacan??, pachete turistice promo?ionale cu reduceri considerabile, vacan?e early booking, oferte last minute sau city break-uri europene!

Profit? de ofertele speciale ?i rezerv?-?i vacan?a la Târgul de Turism al României! Program de vizitare: 22 – 24 februarie: 10 – 18. 25 februarie: 10 – 16. Bilet intrare: 10 lei/zi.

Târgul de Turism al României este organizat de Romexpo în parteneriat cuCamera de Comert si Industrie a RomanieiANAT– Asocia?ia Na?ional? a Agen?iilor de Turism din România, OPTBR – Organiza?ia Patronal? a Turismului Balnear din România, FPTR – Federa?ia Patronatelor din Turismul Românesc,Antrec Romania – Asocia?ia Na?ional? de Turism Rural, Ecologic ?i Cultural.

Citeste mai mult ...

ANTREC a decernat premiile Margareta de Aur

Respectând tradi?ia anilor preceden?i, ANTREC România ?i Revista Vacan?e la ?ar? au decernat premiile Margareta de Aur pentru activitatea pensiunilor în anul 2014. Evenimentul s-a desf??urat vineri, 23 octombrie 2015, începând cu ora 14.00 în incinta Muzeului Na?ional al Satului “Dimitrie Gusti” din capital?. La fel ca ?i anii trecu?i ?i în cadrul celei de-a XI-a edi?ii, accentul a fost pus pe rezultatele proprietarilor de pensiuni în men?inerea unui nivel ridicat a calit??ii serviciilor din turismul rural. Au fost recompensate rezultatele ob?inute în p?strarea, eviden?ierea ?i promovarea datinilor locale, identitatea gastronomic? regional?, posibilit??i de agrement, amenajarea gr?dinii etc. Festivalurile marca ANTREC au fost, de asemenea, premiate.

Ca noutate, la edi?ia din acest an, au fost premiate pensiunile, organiza?iile ?i persoanele implicate în fenomenul turistic care au oferit veritabile experien?e de vacan??.

Citeste mai mult ...

Programul special “Vacan?e la ?ar?” – edi?ia 26

A.N.T.R.E.C. România anun?? derularea edi?iei  a XXVI-a, de toamn?, a programului  "Vacan?e la ?ar?", în perioada 20 septembrie - 30 octombrie 2015.

Ca în fiecare an, acest program este ini?iat ?i organizat de Asocia?ia Na?ional? de Turism Rural, Ecologic ?i Cultural – A.N.T.R.E.C. România. Destinatarii programului sunt toate categoriile de turi?ti, care pot descoperi via?a satului, tradi?iile locurilor respective, ospitalitatea specific? acestui tip de turism ?i nu în ultimul rând, pot servi o mas? tradi?ional? cu bucate specifice fiec?rei zone pentru care vor opta.

Asociatia Na?ional? a Agen?iilor de Turism (A.N.A.T.) valorific? acest program special prin agen?iile de turism membre, ca ?i la edi?iile precedente.

Iat? care sunt tarifele recomandate pensiunilor pentru actuala edi?ie a programului “Vacan?e la ?ar?”:

-          pensiuni de 2 margarete 175 lei/ persoan?

-          pensiuni de 3 ?i 4 margarete 225 lei/ persoan?

-          pensiuni de 5 margarete 290  lei/ persoan?

În tarif sunt incluse 5 nop?i cazare în camer? dubl?, respectiv 6 zile, prima noapte de cazare fiind aferent? zilei de duminic?. Sejurul se va încheia în ziua de vineri. Fiecare pensiune participant? în acest program va oferi din partea casei micul dejun.

Citeste mai mult ...

S?rb?torim Ziua Interna?ioanal? a Iei la Viena – 24 Iunie 2015!

De Ziua Interna?ional? a Iei, pe 24 Iunie 2015, ANTREC România, revista Vacan?e la ?ar? ?i Funda?ia Mihai Eminescu din Viena duc ia româneasc? în capitala Austriei!

Evenimentul se va desf??ura miercuri, 24 Iunie 2015, începând cu ora 19.00, în Palmenhaus (Hofburg), Viena

Ia româneasc?, va fi s?rb?torit? prin manifest?ri culturale, expozi?ii ?i parad? de porturi populare, expozi?ie de fotografie, degust?ri de vinuri ?i concerte.

Expozi?ia de fotografie “Ia româneasc?”  - semnat? Cristian-Alexandru Catan?, redactor ?ef al revistei Vacan?e la ?ar?, cuprinde 32 de fotografii, adev?rate pove?ti cu suflet românesc culese din toate col?urile ??rii. Ele surprind copii,tineri ?i vârstnici ce poart? cu mândrie ia fiec?rei zone din România, totodat?, sunt prezentate ?i câteva dintre me?te?ugurile autentice.

Citeste mai mult ...

Palatul Brukenthal, Avrig – întoarcere în timp

Tot mai c?utate de turi?tii str?ini, mai nou ?i de români, programele turistice cu tematic? istoric?-cultural?, îmbinat? cu gastronomia tradi?ional? de alt?dat?, formeaz? un pachet unitar ce va da na?tere unei experien?e de vacan?? de neuitat. Auzim tot mai multe persoane interesate de servicii turistice având ca scop „întoarcerea în timp”  motivate de ideea c? ”ne dorim s? tr?im ca atunci, s? mânc?m ca atunci, s? sim?im acea atmosfer? medieval?, boiereasc?”… Ei bine, turi?tii interesa?i de o astfel de experien?? de vacan?? pot g?si r?spunsuri la dorin?ele lor pe meleagul pitoresc sibian, mai exact, la Avrig. Acolo, la poalele c?runtului F?g?ra?, într-un loc ce înc? mai respir? aerul burghez de-odinioar?, Palatul Brukenthal î?i a?teapt? turi?tii într-un cadru idilic, ca-ntr-o întoarcere în timp. Mai lipse?te doar Samuel von Brukenthal s? gr?iasc? tradi?ionalul “bun-venit” de cum trecem pragul re?edin?ei sale…

Citeste mai mult ...

CALENDAR MANIFEST?RI

 

 

OFERTE DE SEZON

VE?TI DIN TURISM

Prin România lui Sensei

Sensei Marius Ioni?? practic? aikido - un stil de arte mar?iale japonez - de 25 de ani ?i a devenit antrenor in 1997. S-a apucat de pl?cere, nu a avut nicio influen?? din familie. I-au pl?cut principiile acestui sport pentru c? el îndeamn? la armonie, echilibru ?i energie pozitiv?. Sensei Ioni?? vede aikido ca pe un drum în via??, un mod de a te autoeduca ?i a nu deveni a?a cum te împinge societatea s? fii. L-am întrebat cum ne împinge societatea s? fim. „Concuren?ial, bun, cel mai bun - ?i e obositor la un moment dat”, mi-a explicat.

În prezent, Marius Ioni?? este pre?edintele Asocia?iei Cultural Sportive Aiki-Budo fondat? în 2000, având de-a lungul timpului mii de copii înscri?i la cursuri. Asocia?ia organizeaz? cursuri în 10 gr?dini?e, ?coli ?i centre sportive din Bucure?ti. Acest sport nu este îns? singura lui pasiune: sensei a organizat peste 30 de tabere-concurs pentru elevii s?i la pensiuni din toat? ?ara, cu diferite tematici de la ecologie, geografie, istorie, spiritualitate, pân? la ajutorarea unor comunit??i defavorizate.

Citeste mai mult ...

DESTINATII CU FARMEC

Fiind b?iet? Maramure?ul cutreieram

La t?urile ?i turb?ria Hoteni ? prin ochi de copil

Text ?i fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

Mai ?inem minte vremurile-n care alergam prin poieni dup? fluturi? Ne mai amintim de acel verde, care parc? se ?nc?p???na s? r?m?n? a?a o var?-ntreag?? Oare am uitat c?nd culegeam flori s? facem coroni?e sau c?nd plecam cu p?rin?ii ori bunicii pe dealuri s? culegem sun?toare ?i mu?e?el? Dar soc? Mai sim?im ?n suflet acea bucurie c?nd cire?ele ?i vi?inile s-au copt ?i ro?ul lor dulce-acri?or ne ademenea?


M? doare c? ast?zi, pe dealuri, prin poieni, prin livezi?vi?inii,cire?ii,corcodu?ii se pleac? spre p?m?nt ?nc?rca?i de fructele pe care ?ntr-un c?ndva le culegeam ?i le ?mp?r?eam fr??e?te, duc?ndu-le la ai no?tri s? ne fac? dulcea??. Pentru c??i dintre noi mai conteaz? aceste experien?e, c??i dintre noi ?i le mai amintesc, sau c??i dintre p?rin?ii vremurilor noastre mai caut? astfel de ie?iri cu copiii, dincolo de birourile urbane, departe de jocuri pe laptop-uri sau de Mc Donald?s-uri ?

Citeste mai mult

Gorj ?i V?lcea ?Natur?, cultur? ?i istorie

Infotrip-ul ?Turismul Responsabil ?i Dezvoltare Rural??

Frumuse?ile Gorjului ?i-ale V?lcei au fost redescoperite cu ocazia Infotripului organizat de Funda?ia Amfiteatru av?nd ca tem? ?Turismul Responsabil ?i Dezvoltare Rural??, manifestare organizat? ?n cadrul evenimentului ?Forumul Interna?ional pentru Turism Responsabil ?i Dezvoltare Rural?? desf??urat la T?rgu-Jiu. Infotrip-ul ?i conferin?a organizate ?n perioada 3 ? 6 Aprilie 2014, au avut ?n ANTREC Rom?nia un partener de ?ncredere. Asftel, al?turi de D-na Marilena Stoian ? Pre?edinte fondator ANTREC Rom?nia, membrii ai Asocia?iei din teritorii au fost prezen?i la dezbateri ?i mai mult dec?t at?t, pensiuni membre ANTREC Gorj ? Pre?edinte Dl. Radu Ciobanu, ?i-au deschis por?ile pentru delega?ia prezent?.? Despre Conferin?a Forumului pentru Turismul Responsabil ?i Dezvolvare Rural?? vom povesti ?i ?n numerele urm?toare ale revistei, concentr?ndu-ne ?n articolul prezent pe obiectivele turistice, culturale ?i istorice, vizitate.

Citeste mai mult


De la Ob?r?ia Ialomi?ei pe V?rful Omu

E vremea unei noi file din povestea Bucegilor, o fil? mai s?lbatic? ce-?i va scrie r?ndurile prin pa?ii no?tri hoinari spre ?n?l?imea maxim? a acestui masiv, 2507 m ? Cabana ?i V?rful Omu. Pe parcursul drume?iei noastre vom putea admira zone s?lbatice ?nc?rcate de farmec alpin precum: Valea Cocora ?i Valea Ob?r?ia Ialomi?ei, forma?iunea st?ncoas? Mecetul Turcesc, V?rful G?vanele(2472 m), Col?ii Ob?r?iei (2488m), Col?ii Morarului, V?rful Co?tila(2489m), Valea Cerbului ?i multe alte forma?iuni impun?toare. ?n calea pa?ilor no?tri se va afla ?i Cascada Ialomi?ei, practic izvorul Ialomi?ei care prinde via?? din sufletul Bucegilor.

Citeste mai mult


Hoinari pe Crestele Coziei

Iat?-ne ?n ?mp?r??ia codrilor v?lceni, ?n r?coarea Mun?ilor Cozia aceste seme?e col?uri crenelate de st?nci ce par c? vegheaz? din ?n?l?imi meandrele Oltului. C?rarea clipelor noastre hoinare va porni din dreptul M?n?stirii St?ni?oara, acest loc sf?nt ascuns ?n lumea de piatr?, ?ndrept?ndu-se ?ntr-un urcu? sus?inut p?n? la Cabana Cozia. Traseul nostru se va orienta dup? marcajul turistic dung? albastr?, av?nd ca puncte intermediare: Col?ii lui Damaschin (grup de st?nci izolate) ? Copitaua ? ?aua Durducului cu Vf. Durduc (1568 m) ca mai apoi s? ajungem la Cabana Cozia. ?Durata aproximativ? a acestui traseu este de 4 h, traseu recomandat turi?tilor cu o condi?ie fizic? bun?.

Citeste mai mult


Hoinari pe c?r?rile Coziei

Suntem ?n sta?iunea balnear? C?ciulata, acolo unde Oltul ??i unduie?te meandrele, curg?ndu-?i clipele legendare sub rugile sfinte ale M?n?stirii Cozia, acolo unde ?i ast?zi domne?te b?tr?na umbr? a lui Mircea?

Ridic?ndu-ne privirile spre ?n?l?imi, ?n forme crenelate, z?rim crestele mun?ilor Cozia, av?ndu-?i ?n?l?imea maxim? ?n v?rful Cozia (1668 m), cunoscut ?i sub toponimul de Ciuha Mare - 1668 m.

?ntotdeauna este placut? aceast? senza?ie de a privi de jos obiectivul nostru ?i de-a avea ?ansa de-a exclama: ? Dar nu avem cum s? facem doar 7 ore p?n? sus??

Citeste mai mult


Mo?tenire maramure?ean? ?ntre Mara ?i Cos?u

Tradi?ii prin ochi de copil

Cu glasu-i dulce bunica-mi povestea despre tors, despre ?esut, despre v?ltori ?i mor?rit, despre cum bunicul sculpta prescurnicere ?i fuse cu zurg?l?i ?i despre at?tea ?i-at?tea me?te?uguri sfinte cum ?i placea ei s? spun??. Toate pove?tile dumneaei aveau s?-nceap? cu ?vezi tu, copile?? Iar eu, copilul, am ?nceput s? v?d. ?i v?d din ce ?n ce mai multe nu doar cu ochii mei dar ?i cu ochii min?ii. V?d ochii ?nl?crima?i ai bunicii, v?d m?inile ei ridate ?i cr?pate de dib?cie ?i de vremuri, v?d c?minul nostru, scumpa noastr? cas? ?mbr?cat? ?n ?es?turi ?i decorat? cu obiecte tradi?ionale, v?d b?tr?nele por?i sculptate ce-?i poart? anii sub lemn, v?d v?ltorile ce-?i spumeg? clipele, v?d ?i simt tradi?ii, obiceiuri ?i lucruri care r?nd pe r?nd se ?nchid ?ntr-un amalgam al amintirilor de-atunci de c?nd me?te?ugurile se-nr?d?cinau, cre?teau ?i ?nfloreau at?t de frumos, aici ?n sf?ntul Maramure?, ?ntre Mara ?i Cos?u?

Ast?zi, copilul din minte vrea s? le descopere, s? le ?n?eleag? ?i s? creasc? cu ele? ?i mai ?tiu c? astfel voi cre?te s?n?tos ?i fizic dar ?i mental, iar cresc?nd vreau s? duc aceste tradi?ii ?i me?te?uguri mai departe ?i s? ar?t tuturor c? ?durabilitatea? nu este un cuv?nt prea mare ?pentru un copil. Este un reper pe care-l ?n?eleg ?i dup? care m? voi ghida. ?i-ntr-un final, poate copilul din mine va fi un exemplu?un exemplu ?i pentru al?i copii dar ?i pentru oamenii mari.

Citeste mai mult


Cioc?ne?ti ? Comuna-Muzeu ?n aer liber - Pe urmele tradi?iilor bucovinene

Suntem ?n Comuna-Muzeu Cioc?ne?ti, dulce meleag bucovinean, ?inut sf?nt binecuv?ntat de natur?, sc?ldat de apele reci ?i repezi ale Bistri?ei Aurii, o Bistri?? care pare c? ?nc?-?i susur? dorul vechilor plute ce-?i coborau destinele spre Bicaz... Pe-aceste locuri tradi?iile au n?scut pove?ti, iar pove?tile le-au purtat mai departe prin legende, prin simboluri, prin oameni ?i mai ales, prin m?iestria ?ncondeierii. Aici, ?n Cioc?ne?ti, se ?ncondeiaz? ?i ou?le ?i casele, conferind unei comune pitore??i statul meritoriu de comun?-muzeu ?n aer liber.

Citeste mai mult


CULTUR? ?I TURISM

Rendez-Vous cu Arta - proiectul expozi?ional al lunii mai

Art Out are deosebita pl?cere de a v? invita vineri, 15 mai, începând cu ora 19, la vernisajul expozi?iei de pictur? “Rendez-Vous cu Arta” prin intermediul c?ruia este prezentat publicului cel mai bun proiect expozi?ional al lunii mai semnat de Laura Lucia Mihalca, unul din tinerii arti?ti români contemporani. Evenimentul va fi g?zduit de c?tre Ceain?ria Rendez-Vous Floreasca. (Adresa: Calea Floreasca nr. 102, Bucure?ti.)  Expozi?ia va fi deschis? în perioada 15 - 28 mai 2015.

Proiectul va prezenta publicului cea mai recent? serie a artistei, o suit? de lucr?ri constituit? ca invita?ie c?tre redescoperirea naturii, acum în luna florar. Peisajele sensibile vor deveni un elogiu adus frumuse?ii plantelor ?i copacilor în floare, a r?s?riturilor ?i apusurilor de neuitat, a naturilor statice care ne introduc în universul fascinant al ceaiului.

Citeste mai mult ...

Expozitia de Arta Decorativa la Galeriile Senso din Bucuresti

Pe 9 decembrie Galeria SENSO (Bd. Unirii nr.15, sector 5, Bucure?ti) a g?zduit vernisajul expozi?iei colective de ART? DECORATIV?.

Cu aceast? ocazie a avut loc ?i inaugurarea Galeriei SENSO de Art? Contemporan? cu v?nzare, o expozi?ie permanent? ?n care sunt expuse lucr?ri de pictur?, sculptur?, grafic? ?i art? decorative.

?n aceea?i sear? a fost lansat albumul de art? dedicat artistei Ileana Dana Marinescu, o lucrare editat? ?n condi?ii grafice deosebite ?i sponsorizat? de Funda?ia FILDAS ART. Membr? a U.A.P.R., protagonist? a zeci de expozi?ii personale ?i de grup ?n Bucure?ti, ?n ?ar? ?i ?n str?in?tate, binecunoscuta artist? are expuse c?teva lucr?ri reprezentative ?i ?n salonul aflat la intrarea Senso CineCaf?.

Citeste mai mult ...


Lansarea Albumului de art? ?Teodor Boti??

Albumul de art? ?TEODOR BOTIS? a fost lansat ?n data de 10 Iulie 2014, la Galeriile SENSO din Bucure?ti. Impresionanta lucrare a artistului este editat? prin Programul ?Catena pentru Art??. Cei interesa?i pot reg?si ?n paginile albumului lucr?ri din crea?ia artistic? a maestrului Teodor Boti? ? Conf. Univ. Academia de Arte Vizuale ?i Design Cluj-Napoca, ?nsemn?ri ale unor reputa?i critici de art?, men?ion?ri ale unor speciali?i ?n domeniul artei ?i culturii, dar ?i imagini speciale, de suflet, din via?a pictorului clujean.

Citeste mai mult ...


FESTIVALURI

Festivalul Pl?cintelor, Oituz, Bac?u

Festivalul Pl?cintelor, edi?ia 2013 s-a desf??urat ?n perioada 14 ? 15 Septembrie, ?n comuna Oituz, jude?ul Bac?u.? Organizat de ANTREC B?c?u cu sprijinul comunit??ii locale ?i-al Autorit??ii Na?ionale de Turism, evenimentul s-a dovedit a fi un veritabil succes, un etalon zonal al promov?rii tradi?iilor locale ?i a gastronomiei tradi?ionale rom?ne?ti.

Cele dou? zile de s?rb?toare au cuprins concursul propriu-zis de pl?cinte cu jurizarea aferent?, programe folclorice ale ansamblurilor locale, expozi?ii de obiecte, porturi ?i me?te?uguri tradi?ionale ?i un seminar pe tema ?Tradi?ii locale?. De asemenea, ?n cele dou? zile de festival au fost organizate vizite la obiectivele de interes turistic din apropiere: Muzeul Etnografic din Poiana S?rat?, Monumentul Eroilor Cavalere?ti de la Oituz, Monumentul Eroilor din Poiana S?rat? ?i vizite la Pensiunile ANTREC din zon?.

Citeste mai mult ...

Festivalul Gastronomic Interna?ional de Pomana Porcului Balvanyos ? Complex Cetate, Covasna (I)

Povestea, locul ?i ?eroii?

Povestea unui festival gastronomic plin de farmec ?i mai ales, plin de bun?t??i tradi?ionale avea s? ?nceap? ?ntr-o zi u?or geroas? de februarie, pe meleagul nins al Covasnei, ?ntr-un loc ?n care natura ?i-a p?strat frumuse?ea iar z?pada ce ?mbr?c? p?durea ?ntr-o mantie alb? facea ca totul s? fie o adev?rat? poveste, acolo ?ntre mun?i, ?n pitorescul Balvanyos.

Ajun? deja la edi?ia cu num?rul opt, av?nd o vechime ?i mai ales o tradi?ie considerabil?, Festivalului Interna?ional de Pomana Porcului a atras ?i ?n acest an numero?i turi?ti at?t din ?ar? c?t ?i din str?inate.

Citeste mai mult ...


Carnavalul clatitelor-Fasching Edi?ia a ?IX-a PREJMER, 10 februarie 2013

In data de 10 februarie? 2013, s-a desfasurat la Prejmer Carnavalul Clatitelor- Fasching. Locuitorii comunei pastreaza amintirea acestui? vechi obicei sasesc, Fasching , care? se organizeza? in preajma Lasatului? Secului dupa calendarul Bisericii Evanghelice.Momentul marcheaza trecerea de la iarna la primavara, semnificand alungarea spiritelor intunericului si triumful luminii.

Citeste mai mult ...


?

RETROSPECTIV?

Diplome de apreciere - Margareta de Aur

Respectând tradi?ia anilor preceden?i, ANTREC România ?i Revista Vacan?e la ?ar? au decernat premiile Margareta de Aur pentru activitatea pensiunilor în anul 2014. Evenimentul s-a desf??urat vineri, 23 octombrie 2015, începând cu ora 14.00 în incinta Muzeului Na?ional al Satului “Dimitrie Gusti” din capital?. La fel ca ?i anii trecu?i ?i în cadrul celei de-a XI-a edi?ii, accentul a fost pus pe rezultatele proprietarilor de pensiuni în men?inerea unui nivel ridicat a calit??ii serviciilor din turismul rural. Au fost recompensate rezultatele ob?inute în p?strarea, eviden?ierea ?i promovarea datinilor locale, identitatea gastronomic? regional?, posibilit??i de agrement, amenajarea gr?dinii etc. Festivalurile marca ANTREC au fost, de asemenea, premiate.

Ca noutate, la edi?ia din acest an, au fost premiate pensiunile, organiza?iile ?i persoanele implicate în fenomenul turistic care au oferit veritabile experien?e de vacan??.

Citeste mai mult ...

Tab?ra de pictur? – “Arta ?i Natura la Straja” , 7-11 iunie 2015

Cea de a doua edi?ie a taberei de pictur? “Arta ?i Natura la Straja”,ini?iativ? care are ca scop promovarea sta?iunii Straja, a frumuse?ilor naturale din aceast? zon? turistic? ?i a Vilei Alpin Straja, s-a încheiat printr-un vernisaj, care a reunit toate picturile realizate de arti?tii invita?i s? lucreze în aceste zile sub inspira?ia acestor locuri.

Tab?ra de pictur? – “Arta ?i Natura la Straja” s-a dovedit ?i în 2015 un succes. De?i fiecare pictor a primit câte dou? pânze, în final s-au strâns peste 50 de tablouri! Majoritatea sunt peisaje, inspirate de priveli?tile de vis ce i-au înconjurat. Toate tablourile vor fi expuse în Vila Alpin Straja ?i vor putea fi admirate de turi?tii care vor petrece un sejur aici.

Citeste mai mult ...
Proiectul - Descoper? tradi?iile culinare rom?ne?ti

?n perioada februarie - decembrie 2013, Buc?t?ra?ul cel Dibaci ?i Russenart Communications deruleaz? un proiect de promovare a tradi?iilor culinare rom?ne?ti culese din toate zonele ??rii. ?n cadrul acestui program de responsabilitate social?, 40 de re?ete vechi rom?ne?ti vor fi ob?inute de la pensiuni ?i mici produc?tori din cele 9 regiuni istorice ale Rom?niei: Bucovina, Dobrogea, Banat, Crisana, Maramure?, Moldova, Muntenia, Transilvania ?i Oltenia. Toate re?etele vor fi preg?tite, s?pt?m?nal, la restaurantul Buc?t?ra?ul cel dibaci ?i vor putea fi degustate pe durata proiectului.

Citeste mai mult

Sculptura in fructe si-n legume! Un plus de efect pentru orice pensiune.

Daca v-ar intreba cineva, care este legatura dintre o ridiche (sau o sfecla) si un trandafir, dintre un pepene si un peste, sau dintre un dovleac si un dragon, cu siguranta v-ar lua ceva vreme ca sa gasiti un raspuns ingenios.

Cei pasionati insa de sculptura in fructe si legume, v-ar putea raspunde foarte rapid: primele pot fi transformate in celelalte cu ajutorul unor maini dibace, a unor ustensile speciale, talent si multa meticulozitate!

Citeste mai mult


Programul special ? Dou? castele ?ntr-o zi derulat de TravelMaker

?ncep?nd cu data 25 aprilie 2012, turi?tii str?ini din Bucure?ti pot opta pentru un pachet turistic inedit care implic? vizitarea V?ii Prahovei ?n cadrul unei excursii de tip "shared", adic? cei interesa?i nu c?l?toresc singuri ci se al?tur? unui grup de turi?ti dornici s? descopere cea mai vizitat? zon? turistic? a Rom?niei.

Titlul acestui pachet-program este elocvent ?- Dou? castele ?ntr-o zi / Two Castles in One Day ? ?i se adreseaz? persoanelor care doresc s? viziteze ?i s? descopere pove?tile celor dou? simboluri ? Castelul Pele? din Sinaia ?i Castelul Bran, din Bran. Excursia este organizat? de Travel Marker, plecarea f?c?ndu-se din fa?a statuii lui Carol I din Pia?a Revolu?iei, ?n fiecare zi de mar?i ?i p?n? duminic?.

Citeste mai mult


Vernisajul Taberei Internationale de Sculptura ?Nicolae Kruch?

Casa de Cultura Plopeni impreuna cu artistii - sculptori:

Parascovia Popa Donoi??- Chisinau - Republica Moldova

Liliana Marin ? Ploiesti - Romania

Stefania Stroe ? Campina ? Romania

Adriana Brailanu ? Plopeni ? Romania

Dinu Campeanu ? Bucuresti ? Romania

Calin Baciu ? Sibiu ? Romania

George Dumitru ? Ploiesti ? Romania

Marius Stroe ? Campina - Romania

va invita??la vernisajul Taberei Internationale de Sculptura ?Nicolae Kruch?, ed. a VI-a.

Cei 35 de participanti la Tabara Nationala de Desen si Pictura pentru Copii ?Vara in Culori? ed. a VI-a, vor fi tare bucurosi sa le admirati lucrarile, care vor fi expuse impreuna cu cele de sculptura- arta monumentala, in data??de 28 August 2012, ora 12.00, la Casa de Cultura Plopeni ? Prahova.

 

Tabara Internationala de Sculptura ?Nicolae Kruch? si Tabara Nationala de Desen si Pictura pentru Copii ?Vara in Culori? Plopeni-Prahova

In? perioada 18-28 august ?2012? va ?avea loc la Casa de Cultura Plopeni, a VI - a editie a Taberei Internationale de Sculptura ?Nicolae Kruch?, cu artisti foarte valorosi, membri ai Uniunii Artistilor Plastici din Republica Moldova si Romania: Parascovia Popa Dunai, Stefania Stroe, Adriana Braileanu, Liliana Marin, Dinu Campeanu, George Dumitru, Marius Stroe.

Iubitorii de frumos din orasul Plopeni, de pe Valea Slanicului, de pe Valea Teleajanului si din localitatile invecinate vor putea sa admire lucrarile realizate, care vor fi amplasate si expuse pe platoul din fata Casei de Cultura si in parcurile din oras.

Citeste mai mult


NOUTA?I DIN TURISM

Bill Clinton, al 42-lea Presedinte SUA: ?Turismul are puterea s? schimbe lumea? - Summitul Consiliului Mondial al Turismului ?i C?l?toriilor, Editia 2013

Summitul Consiliului Mondial al Turismului ?i C?l?toriilor (World Travel & Tourism Council, WTTC) a avut loc anul acesta ?n 10 aprilie, la Abu Dhabi, Capitala Emiratelor Arabe Unite. Principalele tematici ale edi?iei 2013 au fost impactul turismului, posibilit??ile pe care le ofer? acest domeniu ?n c?mpul muncii ?i turismul interna?ional.

Bill Clinton, fondatorul Funda?iei William J. Clinton ?i al 42-lea pre?edinte al SUA, a deschis edi?ia din acest an. ?n discursul s?u, fostul pre?edinte a accentuat importan?a turismului la nivel mondial ?i puterea acestuia asupra societ??ii, ?n termeni generali. ?Sunt optimist ?i cred c? turismul are puterea s? schimbe lumea. (...) Voi, ?n calitate de lideri ai acestei industrii, ave?i marea responsabilitate s? folosi?i aceast? putere?, a precizat Bill Clinton delega?ilor prezen?i la summit.

Citeste mai mult ...

DEZVOLTARE RURAL?

Parteneriat interna?ional pentru cercetare - inovare ?n turismul rural.

Un consor?iu interna?ional, ce cuprinde institu?ii de prestigiu cu preocup?ri ?n domeniul cercet?rii turismului rural din ?apte state europene, a inclus Asocia?ia Na?ional? pentru Dezvoltare Rural? Montan? ROMONTANA ?n cadrul unui proiect pilot de inovare ce se va derula concomitent ?n ??rile participante.

Experien?a, profesionalismul, credibilitatea ?i activit??ile derulate p?n?? acum ?n cadrul Romontana, au condus la selectarea asocia?iei ?n cadrul valoroasei echipe interna?ionale.

?n parteneriat se reg?sesc: Universitatea de ?tiin?e Aplicate din Krems - Austria, Universitatea din Bournemouth - Anglia, Academia European? din Bolzano (EURAC) Italia, UNEP - Secretariatul interimar al Conven?iei Carpatice, Viena - Austria, precum ?i asocia?iile/ ONG-urile: SEED Elve?ia, Scienter - Italia, Ekopsychologia - Polonia, Green Dossier - Ucraina, Romontana - Rom?nia.

Citeste mai mult ...

EX LIBRIS

Sfantul Andrei - Ocrotitorul Romaniei

30 noiembrie - Sfantul Andrei - Ocrotitorul Romaniei

?

Sfantul Sinod al Biserici Ortodoxe Romane a hotarat in anul 1995 ca sarbatoarea Sfantului Andrei sa fie insemnata cu cruce rosie in calendarul bisericesc, iar in anul 1997 Sfantul Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul Romaniei". Ziua de 30 noiembrie a fost declarata sarbatoare bisericeasca nationala.

Citeste mai mult ...

Sfanta Teodora din Carpati pe 7 August

An de an, pe data de 7 august, o pr?znuim pe Sf?nta Teodora de la Sihla. Cuvioasa Teodora, cunoscuta si sub denumirea de Sfanta Teodora din Carpati, a fost prima rom?nc? trecut? ?n r?ndul sfin?ilor. A fost fiica lui ?tefan Joldea, arma?, un fel de comandant de artilerie la Cetatea Neam?ului. ?tefan Joldea, a tr?it ?n comuna V?n?tori-Neam? ?i a avut dou? fiice pe Marghita (Marghioli?a) ?i pe Teodora. Aceasta din urm? se c?s?tore?te cu Elefterie, ?ns?, nu dup? mult timp cei doi vor intra in cinul monahal.

Citeste mai mult ...BUNATATI DIN PENSIUNI

Cl?tite cu mere ?n aluat- ?Apfel im Schlafrock?

Re?et? preg?tit? de elevii Colegiului ,, ?ara B?resi?, Prejmer

cu ocazia Festivalului Cl?titelor

Ingrediente:

220 gr f?in?
350 ml lapte
2 ou?
50 gr zah?r
1 esen?? vanilie
1 v?rf linguri?? praf de copt
2 mere mari
1/4 pachet unt pentru pr?jit
zah?r pudr? ?i pu?in? scor?i?oar? pentru pudrat

Mod de preparare:

Batem bine ou?le cu telul. Adaug?m ?ncet laptele peste ele, b?t?nd ?n continuare. Ad?ugam zaharul, praful de copt ?i esen?a de vanilie.

Ad?ug?m f?ina treptat p?n? se ob?ine un aluat moale spumos.

D?m merele pe r?z?toarea mare ?i apoi le incorpor?m ?n aluat.

?ntr-o tigaie teflonata ?ncingem o linguri?? de unt. Punem o lingur? de aluat ?n unt ?i apoi cu dosul lingurii nivel?m cl?tita s? fie c?t mai sub?ire, ca s? se coac? ?n interior ?i ?n acela?i timp c?t mai rotund? posibil s? arate ca o cl?tit?.

Se pr?jesc cl?titele pe ambele p?r?i.

Se pudreaz?? cl?titele cu zah?r pudr? amestecat cu pu?in? scor?i?oar? folosind o sit? mic?.

?

Se servesc calde.

Poft? bun?

?


?

 

?n perioada 06 Mai 2012 ??15 Iunie?2012 se va desf??ura a-XIX-a?edi?ie?a Programului?Special ?Vacan?e la ?ar??. Ca ?n fiecare an, acest program este ini?iat ?i organizat de Asocia?ia Na?ional? de Turism Rural, Ecologic ?i Cultural ? ANTREC Rom?nia. Destinatarii programului vor fi toate categoriile de turi?ti, turi?ti care vor avea oportunitatea de a descoperi via?a satului, tradi?iile locurilor respective, ospitalitatea specific? acestui tip de turism ?i nu ?n ultimul r?nd, pot servi o mas? tradi?ional? cu bucate specifice fiec?rei zone pentru care vor opta.

Pachetul de cazare aferent Programul special "Vacan?e?la ?ar?", ofer? sejururi de cinci nop?i/ ?ase zile la:

- pensiuni de 2 margarete la pre?ul de?150 lei/ persoan?.

- pensiuni de 3 ?i 4 margarete la pre?ul de?195 lei/ persoan?.

?n acest tarif sunt incluse 5 nop?i cazare ?n camer? dubl?, prima noapte de cazare fiind aferent? zilei de duminic?. Sejurul se va incheia ?n ziua de vineri. Fiecare pensiune participant? ?n acest program va oferi din partea casei micul dejun.

Filialele ANTREC participante, ?n prima faz?, la acest program sunt: Arge?, Alba Bra?ov, Buz?u, Cluj, Constan?a, Covasna, Gorj,Maramure?,?Neam?, Prahova, Sibiu, Suceava, V?lcea. Deasemenea,? informatiile cuprinz?nd o list? a jude?elor ? gazd?, precum ?i alte filiale ANTREC ce se vor afilia pe parcurs, vor fi puse la dispozi?ia celor interesa?i, fiind permanent actualizate pe: www.antrec.ro ?i www.vacantelatara.ro .

Bucur?ndu-ne ?i m?ndrindu-ne cu rezultatele pozitive pe care le-am ?nregistrat ?n anii trecu?i, ?i ?n acest an estim?m o cre?tere a gradului de ocupare cu peste 50%. Alte consecin?e favorabile ale acestui program vor fi considerate: extinderea perioadei aferente unui sezon turistic ?i atragerea tur?tilor cu venituri mai mici ?n cadrul programului pe care-l desf??ur?m. Dar dincolo de orice statistic? sau de-orice calcul, cel mai important va fi c??tigul cultural ?i spiritual pe care fiecare turistic ?l va sim?i vizit?nd ?i descoperind meleaguri cu suflet tradi?ional rom?nesc, ?n care natura ?i-a p?strat verdele de-odinioar?.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine