Cetatea Medievala Târgu-Mureş

AcasaDestinatiiCetatea Medievala Târgu-Mureş

Cetatea Medievala Târgu-Mureş

Cetatea Medievala Târgu-Mureş

  • Vacante la Tara
  • 6 August, 2018

În căutarea cavalerilor

Cu ocazia Infotrip-ului organizat de Agenția de Turism Accent Travel am avut ocazia de a admira minunatele cetăți medievale, aceste bijuterii arhitecturale încărcate de istorie și de cultură ale ținutului transilvănean. Iat?-ne, a?adar, ?n Municipiul T?rgu-Mure?, re?edin?a judetului Mure?, un ora? care ne ?nt?mpin? cu aerul s?u ardelenesc pres?rat cu farmec medieval. Privind ?n jur parc? a?tept?m vreun cavaler misterios, c?lare pe albu-i cal s? apar? ?n c?utarea frumoasei domni?e cu p?ru-i b?lai, aidoma spicelor de gr?u din luna lui Cire?ar. Apoi, g?sind-o ?i privindu-i chipul ro? de-mbujorare ?i ochii-i limpezi de lacrimile emo?iei izvor?te pe albastrul lor, ?i va apuca gentil m?na-i tremur?nd? ?i o va r?pi din cotidianul citadin spre lumea pove?tilor din Cetatea Medieval? din T?rgu-Mure?.

Dar bravii cavaleri de ieri, s-au transformat ast?zi ?n ardeleni v?njo?i, iar sfioasele domni?e s-au adaptat ?i ele vremurilor moderne. ?ns?, ?n urma lor au r?mas drept m?rturii povestirile purtate de-a lungul noianului de vremuri de v?rstnicii c?run?i ai Ardealui. A?adar, pove?ti sunt multe ?i-aici cum sunt ?i prin alte locuri. Fiecare-?i poart? o ?nsemn?tate, un adev?r, fiecare farmec? interesul oric?rui turist interesat s? descopere, s? r?sfoiasc? ?i s? ?n?eleag? o fil? din povestea Ardealului.

?nceputurile pove?tii

E momentul s? d?m timpul ?napoi, tocmai ?n data de 10 august 1601, de ziua ?Sf. Lauren?iu?,? c?nd mercenarii condu?i de conduc?torul lor, Basta, p?trund ?n T?rgu-Mure?, unde ?ncep s? asedieze ?i s? pustiasc? totul ?n calea lor. Astfel, at?t ora?ul c?t ?i vechea fortifica?ie au fost distruse ca pedeps? ?mpotriva locuitorilor care l-au sprijinit pe Mihai Viteazu. Soarta asupritoare a mai lovit ?nc? o dat?, la data de 30 mai 1602, c?nd aproximativ 400 de mercenari ai lui Moise Secuiul, sub conducerea lui N?methi Gergely p?trund ?n ora?, provoc?nd pagube importante.

Dar e timpul ca povestea s? se scrie ?i altfel, nu doar ?ntr-un mod tulbur?tor ?i devastator. ?n perioada anilor 1605 ? 1653, odat? cu permisiunea principelui Bocskai Istvan, povestea Cet??ii din Targu-Mure? avea s?-?i scrie ?nceputurile. ?n loc de condei, c?r?mid? dup? c?r?mid?, povestea se cl?dea ?i se ridica din ce ?n ce mai impozant? sub privirile locuitorilor care au avut un rol important ?n timpul construirii zidurilor cet??ii. Localnicii au f?cut nenum?rate sacrificii pentru a duce la bun sf?r?it ?n?l?area zidurilor acesteia. Ani la r?ndul, ace?tia au avut de achitat sume de bani sau, dup? caz, au prestat zile de munc? prin breslele ora?ului.

Odat? cu finalizarea ?ntregii construc?ii, Cetatea Medieval? din T?rgu-Mure? dispunea de 7 bastioanelegate ?ntre ele prin ziduri cu o lungime de 900 de metri. Lucr?rile la primul bastion au ?nceput ?n anul 1620. Bastionul T?b?carilor ca ?i ?nf??i?are aminte?te de fortifica?iile specifice vestului, ?i-anume cu fortifica?iile or??ene?ti din estul Germaniei ?i ale Austriei. De jur ?mprejurul cet??ii a fost s?pat un ?an? av?nd o ad?ncime de aproximativ 8 metri ?i o l??ime de 10 metri.

O nou? fil? din povestea cet??ii o reprezint? ocuparea ?inutului transilv?nean de c?tre austrieci. ?n aceast? perioad?, Cetatea Medieval? T?rgu Mure? va deveni garnizoan?. Responsabilit??ile pe care le aveau cet??enii a?ez?rii erau de natur? defensiv?, ap?r?ndu-?i bastioanele printr-o strategie bine pus? la punct ce privea organizarea acestora ?pe bresle: T?b?cari, M?celari, Bl?nari, Dogari, L?c?tu?i ?i Croitori.

?ntreaga suprafa?? a cet??ii este de aproximativ 4.3 ha ?i p?streaz? ?n interiorul cur?ii interioare Biserica Reformat? ?i Cl?direa Manutan?ei.

Povestea ?n zilele noastre

Fermeca?i de r?sfoitul filelor din trecut, iat?-ne ajun?i ?i ?n prezentul zilelor noastre. Ast?zi, Cetatea Medieval? din Targu Mure? reprezint? un important obiectiv turistic, bine conservat ?i cel mai important aspect, este c? a reu?it s? devin? un t?r?m plin de via?? ?i de culori, datorit? ini?iativelor municipalit??ii de a organiza aici o serie de evenimente pe c?t de importante, pe-at?t de atr?g?toare pentru localnici ?i mai ales, pentru vizitatori.

Toate aceste evenimente p?streaz? farmecul ardelenesc? ?i cel mai important, aerul medieval de s?rb?toare. Ce loc putea fi mai potrivit pentru a s?rb?tori ?Zilele Municipiului T?rgu Mure?? (18-24 Iunie) dec?t Cetatea Medieval?. Aceast? manifestare adun? anual un num?r de aproximativ 80.000 de participan?i. Pe l?ng? aceast? manifestare a ora?ului, ?n incinta Cet??ii Medievale mai au loc serb?ri specifice precum: ?Festivalul Berii?, ?S?rb?toarea Vinului ?i-a Mustului?, ?Or??elul copiilor?.

A?adar, fie ca venim ?n zi de s?rb?toare sau ?ntr-o perioad? normal?, Cetatea Medieval? Targu Mure? ne va primi s?-i descoperim istoria, iar prin fiecare pas pe care-l vom face, vom p??i prin locurile-n care at??ia ?i-ata?ia pa?i de cavaleri au p??it?

Cetatea Medieval? Targu Mure?

Localizare: Bulevardul Cet??ii

Date de contact

Dir. Moldovan Mircea

Tel : 0265/250.337

Tel : 0265/211.937

Mobil : 0728-887.435

E-Mail : cetate@cetatespum.ro

Text& Foto : Cristian-Alexandru CATAN?