Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Destinatii Interne
Fiind b?iet? Maramure?ul cutreieram

La t?urile ?i turb?ria Hoteni ? prin ochi de copil

Text ?i fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

Mai ?inem minte vremurile-n care alergam prin poieni dup? fluturi? Ne mai amintim de acel verde, care parc? se ?nc?p???na s? r?m?n? a?a o var?-ntreag?? Oare am uitat c?nd culegeam flori s? facem coroni?e sau c?nd plecam cu p?rin?ii ori bunicii pe dealuri s? culegem sun?toare ?i mu?e?el? Dar soc? Mai sim?im ?n suflet acea bucurie c?nd cire?ele ?i vi?inile s-au copt ?i ro?ul lor dulce-acri?or ne ademenea?


M? doare c? ast?zi, pe dealuri, prin poieni, prin livezi?vi?inii,cire?ii,corcodu?ii se pleac? spre p?m?nt ?nc?rca?i de fructele pe care ?ntr-un c?ndva le culegeam ?i le ?mp?r?eam fr??e?te, duc?ndu-le la ai no?tri s? ne fac? dulcea??. Pentru c??i dintre noi mai conteaz? aceste experien?e, c??i dintre noi ?i le mai amintesc, sau c??i dintre p?rin?ii vremurilor noastre mai caut? astfel de ie?iri cu copiii, dincolo de birourile urbane, departe de jocuri pe laptop-uri sau de Mc Donald?s-uri ?

Citeşte mai mult...
 
Gorj ?i V?lcea ?Natur?, cultur? ?i istorie

Infotrip-ul ?Turismul Responsabil ?i Dezvoltare Rural??

Frumuse?ile Gorjului ?i-ale V?lcei au fost redescoperite cu ocazia Infotripului organizat de Funda?ia Amfiteatru av?nd ca tem? ?Turismul Responsabil ?i Dezvoltare Rural??, manifestare organizat? ?n cadrul evenimentului ?Forumul Interna?ional pentru Turism Responsabil ?i Dezvoltare Rural?? desf??urat la T?rgu-Jiu. Infotrip-ul ?i conferin?a organizate ?n perioada 3 ? 6 Aprilie 2014, au avut ?n ANTREC Rom?nia un partener de ?ncredere. Asftel, al?turi de D-na Marilena Stoian ? Pre?edinte fondator ANTREC Rom?nia, membrii ai Asocia?iei din teritorii au fost prezen?i la dezbateri ?i mai mult dec?t at?t, pensiuni membre ANTREC Gorj ? Pre?edinte Dl. Radu Ciobanu, ?i-au deschis por?ile pentru delega?ia prezent?.? Despre Conferin?a Forumului pentru Turismul Responsabil ?i Dezvolvare Rural?? vom povesti ?i ?n numerele urm?toare ale revistei, concentr?ndu-ne ?n articolul prezent pe obiectivele turistice, culturale ?i istorice, vizitate.

Citeşte mai mult...
 
De la Ob?r?ia Ialomi?ei pe V?rful Omu

E vremea unei noi file din povestea Bucegilor, o fil? mai s?lbatic? ce-?i va scrie r?ndurile prin pa?ii no?tri hoinari spre ?n?l?imea maxim? a acestui masiv, 2507 m ? Cabana ?i V?rful Omu. Pe parcursul drume?iei noastre vom putea admira zone s?lbatice ?nc?rcate de farmec alpin precum: Valea Cocora ?i Valea Ob?r?ia Ialomi?ei, forma?iunea st?ncoas? Mecetul Turcesc, V?rful G?vanele(2472 m), Col?ii Ob?r?iei (2488m), Col?ii Morarului, V?rful Co?tila(2489m), Valea Cerbului ?i multe alte forma?iuni impun?toare. ?n calea pa?ilor no?tri se va afla ?i Cascada Ialomi?ei, practic izvorul Ialomi?ei care prinde via?? din sufletul Bucegilor.

Citeşte mai mult...
 
Hoinari pe Crestele Coziei

Iat?-ne ?n ?mp?r??ia codrilor v?lceni, ?n r?coarea Mun?ilor Cozia aceste seme?e col?uri crenelate de st?nci ce par c? vegheaz? din ?n?l?imi meandrele Oltului. C?rarea clipelor noastre hoinare va porni din dreptul M?n?stirii St?ni?oara, acest loc sf?nt ascuns ?n lumea de piatr?, ?ndrept?ndu-se ?ntr-un urcu? sus?inut p?n? la Cabana Cozia. Traseul nostru se va orienta dup? marcajul turistic dung? albastr?, av?nd ca puncte intermediare: Col?ii lui Damaschin (grup de st?nci izolate) ? Copitaua ? ?aua Durducului cu Vf. Durduc (1568 m) ca mai apoi s? ajungem la Cabana Cozia. ?Durata aproximativ? a acestui traseu este de 4 h, traseu recomandat turi?tilor cu o condi?ie fizic? bun?.

Citeşte mai mult...
 
Hoinari pe c?r?rile Coziei

Suntem ?n sta?iunea balnear? C?ciulata, acolo unde Oltul ??i unduie?te meandrele, curg?ndu-?i clipele legendare sub rugile sfinte ale M?n?stirii Cozia, acolo unde ?i ast?zi domne?te b?tr?na umbr? a lui Mircea?

Ridic?ndu-ne privirile spre ?n?l?imi, ?n forme crenelate, z?rim crestele mun?ilor Cozia, av?ndu-?i ?n?l?imea maxim? ?n v?rful Cozia (1668 m), cunoscut ?i sub toponimul de Ciuha Mare - 1668 m.

?ntotdeauna este placut? aceast? senza?ie de a privi de jos obiectivul nostru ?i de-a avea ?ansa de-a exclama: ? Dar nu avem cum s? facem doar 7 ore p?n? sus??

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 11

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine