Numarul Curent

Iunie 2018
L m M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Castelul Iulia Ha?deu ? Stropul de magie al C?mpinei - Partea a-II-a

C?mpina?o poart? spre lumea mun?ilor, ora?ul situat la 426 m deasupra m?rii, ce ne prime?te cu r?coarea sa caracteristic? ?i ne invit? s?-i cunoa?tem istoria ?i tradi?ia. Este timpul s? l?s?m pentru alt? dat? deja clasicul drum spre Valea Pahovei ?i pre? de c?teva clipe s? ne l?s?m chema?i sau? mai mult dec?t at?t, s? ne l?s?m purta?i de magie?de stropul de magie al C?mpinei.

?n jur este r?coare ?i lini?te. Probabil, a?a este ?n C?mpina.? De departe, ?ns?, istoria ?i legendele fr?m?nt? cr?mpeie de iluzii ?i fantasme. Dincolo de gratii reci, str?juind Templul Spiritului, parc? o voce ?ng?n? versuri. Sunt versuri rostite de-o candid? voce tremur?nd?, o voce pur? de copil?o voce purtat? de v?nt ?i ?nv?luit? ?n mister. Parc? se aud si felicit?rile b?tranului Ha?deu. ??i laud? fiica? Iulia sa mult iubit?, geniul s?u in miniatur?. ?i cum s? nu-?i laude micu?a sa prin?es?, c?nd, ?nc? de la frageda v?rst? de doi ani ?i jum?tate, Iulia avea darul de a recunoa?te literele alfabetului rom?n. Tot ?n jurul acestei v?rste micu?a minune juvenil? descoperea lumea poeziei, o lume care o va adopta ?nc? de la primele versuri, versuri pe care Iulia le memora ?i le recita ca ?i c?nd ?nsu?i versul ar fi un r?nd din poezia vie?ii ei, un r?nd pe care-l ?nsufle?e?te cu calda ?i exacta sa pronun?ie. ?Cresc?nd ?n v?rst?, la cei patru ani ai s?i, ?n?elegea germana ?i ?ncepea s? devin? at?t povestitoarea c?t ?i personajul basmelor ?i pove?tilor ?nc?rcate de fantezie. Era o fantezie de care se sim?ea at?t de mult atras?, o fantezie atipic? v?rstei sale c?nd alte feti?e ?mpleteau p?rul papu?ilor sau ie?eau ore-n ?ir la s?rit coarda pe alei.. Dar Iulia nu era a?a. Iulia ?edea cuminte l?ng? str?bunica sa din partea tat?lui ?i ?mpreun? deslu?eau basmele cu frumoasele prin?ese ?i bravii cavaleri.

C?nd a ?mplinit ?ase ani, Iulia ??i continua uimitoarea evolu?ie intelectual? ?i deja manualele ?colare ale cursului primar nu mai reprezentau nici o dificultate sau vreo necunoscut?. ?i cum pove?tile ?nsemnau foarte mult pentru ea, de multe ori identific?ndu-se cu ele, iat-o pe Iulia noastr? l?s?ndu-se purtat? de condei, d?nd via?? ideilor sale ?n ?nc?nt?toarele pove?ti pe care le scria pentru cei mici. Mai mult dec?t at?t, chiar ?nainte de a ?mplini v?rsta de 7 ani?ori, Iulia ?ncepuse s? scrie primele sale versuri.? La opt ani ne?mplini?i, eleva Ha?deu a trecut, far? nici o ezitare, examenele aferente celor patru clase primare.

?n particular, Iulia ?i-a ?ndreptat aten?ia spre limbile german?, francez? ?i englez?. Probabil, dup? at?tea aspecte filologice, v? ?ntreba?i unde e magia? P?i? magia ap?rea c?nd micu?a Iulia l?sa deoparte lumea literar?, iar pl?p?ndele sale degete d?deau na?tere aromniilor muzicale prin finele atingeri de pian. Da, Iulia Ha?deu deja ?nv??ase s? c?nte la pian ?i pe l?ng? acest detaliu ?ncepuse s? ia ?i lec?ii de canto. Haide?i s? mai pres?r?m pu?in? uimitoare magie juvenil? ?i s? ne-o ?nchipuim pe Iulia far? de scrieri literare, far? de ore muzicale, f?r? de c?ntec? Probabil, crede?i c? acum, Iulia este la joac?? V? in?ela?i! Iulia st? cuminte ?n preajma ?evaletului pict?ndu-?i magia ?n culori bine alese, pentru c? a?a cum spuneam ?n ?nceputul descrierii micu?a prin?es? a lui B.P Ha?deu, era un geniu ?n miniatur?.

?coala gimnazial? a facut-o la Liceul Sf. Sava din Bucure?ti, paralel cu sus?inerea examenelor la Conservator.

?ncep?nd cu anul 1881 Iulia Ha?deu, ?nso?it? de mama sa, pleac? pentru a continua studiile la? Paris. Astfel, ea va fi admis? ?n clasa a treia la Colegiul Sevigne din Paris. ?n iulie 1886 ??i va lua bacalaureatul ?n litere la Sorbona.

?n acela?i timp, frecventa cursurile la ?Ecole des Hautes Etudes?. Afl?ndu-se la Paris, Iulia a ?nceput s? ia lec?ii de ?limba greac? ?i de latin?. ?n anul 1886, fiind student? a Facultatii din Sorbona, Iulia Ha?deu a frecventat ?i seminarul de pedagogie. ?n paralel cu acest seminar ?i cu celelalte cursuri era ?nscris? ?i la licen?a ?n litere ?i filozofie.

Un fapt incredibil ar fi fost c? la numai 20 de ani ar fi devenit prima femeie doctor ?n litere a Facult??ii din Paris. Dar n-a fost s? fie. Micu?a minune a fost r?pus? de tuberculoz?, necru??toarea boal? care se pare c? a ?nvins magia unei vie?i uimitoare. ?n toamna lui 1888, cu c?teva luni ?nainte de a ?mplini 19 ani, Iulia moare, ?n camera ei. T?cerea s-a a?ternut??ns?, magie va fi ?i dup? moarte, c?ci spiritul Iuliei este viu, iar tat?l ei ?tie prea bine acest lucru.

?Cu ce naturii i-am gre?it

N-am s? dezleg

Pedeapsa ei n-am deslu?it

?i n-o-n?eleg.?

(Descurajare? ? de Iulia Ha?deu)

Ast?zi , Castelul Iulia Ha?deu din C?mpina ni se ?nf??i?eaz? ca un altar de piatr?, construit de B.P.Ha?deu pentru fiica sa, Iulia. ?ntreg edificiul este ?nv?luit de simboluri, care r?nd pe r?nd ne fac s? ?ntelegem ?i mai mult tulbur?torul destin al familiei Ha?deu. Aici, practic, este altarul sufletelor lor?

?ns?, o simpl? privire r?t?cit? nu te poate face s? ?ntelegi adev?ratul sens al pove?tii familiei Ha?deu. Acest monument, pentru a putea fi ?n?eles, trebuie sa fie ?citit?. Doar privit cu superficialitate (cum a ?i fost privit timp de-un secol) Castelul din C?mpina poate p?rea o simpl? construc?ie stranie ?i-at?t.

Dar magia nu este pentru oricine, cum nici simbolismul ales de b?tr?nul Ha?deu nu este unul ?nt?mpl?tor. A?a cum spunea ?i I.L.Caragiale, la castel, ?n fiecare col? ?materia spune ceva?.

Iar tu, cititorule, c?nd vei p?trunde ?n castel, locul ?n care fiecare lucru apar?in?nd familiei Ha?deu a devnit un adev?rat obiect de cult, te vei opri. Pa?ii t?i vor p?rea ?nghe?a?i. Fiorii se vor juca cu tine, iar tu, u?or cuprins de tremur, vei sim?i r?coarea unor g?nduri ce par s? te ?nv?luie. Dincolo de gratiile reci, geamurile par c? se deschid iar v?ntul aduce dinspre alte sfere o voce b?tr?n?, o voce r?gu?it? de suferin?a pierderilor. Este vocea b?tr?nului Ha?deu care te aten?ioneaz? c?? "Noi suntem aci numai in gazd?. Pentru aceea, mai nainte de orice, trebuie s? te prezint st?p?nei casei".

Iulia Ha?deu

Pe catafalc ?ntins?, de flori ?mpresurat?,
Sta alb? ?i frumoas?. La cap ?i ard f?clii.
?n jurul ei s-adun? mul?imea-nfiorat?,
Ce-n pl?ns f?r? de lacrimi durerea si-o arat?,
C?ci gurile sunt mute ?i min?ile-s pustii.
Ea doarme, ?i pe chipu-i de sf?nt? lumineaz?
Misteriosul z?mbet al lini?tii de veci.
Pe lustrul frun?ii joac? a geniului raz?,
?i-n maiestatea mor?ii ea pare ca viseaz?,
La piept ?in?ndu-?i crucea sub degetele-i reci.
A?a o iau pe bra?e ?n haina-i de mireas?,
?i-n c?ntece de preo?i o culc? ?n sicriu.
Cu t?lpile-nainte ?ncet o scot din cas?.
Pl?ng?nd, ai sai o cheama. ?n urma ei se las?
Pe toate-nghe?ul mor?ii, mutenie, pustiu.
Cu ochii plini de lacrimi, duiosul ei p?rinte
Pe mig?lite r?nduri sta nop?i ?ntregi plecat:
Sunt g?ndurile moartei, sunt urmele ei sfinte...
?-acum el ?n?elege:
S? poarte-at?ta minte
Un cap a?a de t?n?r, a fost de neiertat.
(Alexandru Vlahu??)

O, Domne

O, Doamne! Cer iertare, a? vrea acum s? mor!
N-am ?aisprezece ani! Dar via?a mea-i amar?,
?i inima mi-e trist?, speran?ele nu cobor
?i f?r? de prieteni, ruina m?-mpresoar?!

Mai bine e s? mor. Nici nu mai pot s? pl?ng,
?i lacrimile au un farmec ne-ntrecut ...
C?nd nu mai pot de-o vreme nici lacrimi s? mai str?ng,
Vreau moartea s?-mi aduc? odihna ei de lut.

(Iulia Ha?deu)

Iulia Ha?deu

Pseudonim: Camille Armand

Na?tere: 14 noiembrie 1869, Bucure?ti

Deces: 29 septembrie 1888, Bucure?ti

Profesie: Poet?

Na?ionalitate: Rom?n?

Studii: Colegiu Na?ional Sf. Sava ?i Sorbona

Activitatea literar?: Oper? de debut Bourgeons d'Avril (postum)

Genul: Poezie

?

Castelul Iulia Ha?deu / Muzeul Memorial Bogdan Petriceicu Ha?deu

Adresa: B-dul Carol I nr. 199 C?mpina

Tel./Fax: 0244/335.599

Program de vizitare: 09.00-16.30

?

Servicii oferite: vizite ghidate, ?audioghid, infotouch(informa?ii ?i tur virtual), documentare.

Text& Foto : Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine