Numarul Curent

Banner

Asociatia
?CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMANIA?

?

Asociatia ?CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMANIA? in 2010

Floriana Jucan Travel

Septembrie 2017
L m M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Castelul Iulia Ha?deu ? Stropul de magie al C?mpinei - Partea I

Pitorescul ora? C?mpina se afl? situat pe teritoriul Jude?ului Prahova, la altitudinea de 426 m, desf??ur?ndu-se ?n toat? frumuse?ea sa pe Valea Prahovei. Acest loc binecuv?ntat de istorie ?i tradi?ie are o caracteristic? aparte, fiind ora?ul cu cele mai multe zile ?nsorite din an. Splendorile C?mpinei n-au trecut nevalorificate astfel c? personaje importante ale culturii rom?ne?ti precum, pictorul Nicolae Grigorescu, marele filolog ?i scriitor Bogdan Petriceicu Ha?deu ?i savantul chimist Constantin Istrati au elogiat pe parcursul activit??ilor lor culturale ?i ?tiin?ifice aceste zone. Mai mult dec?t at?t, s-au ?i stabilit pe-aceste meleaguri pe care le considerau n?sc?toare de lini?te ?i inspira?ie creativ?.

Aflat la aproximativ 97 km. spre nord de Bucure?ti, Castelul Iuliei Ha?deu mai este cunoscut ?i sub denumirea popular? de ?Templul Spiritului?. La urma urmei, ?nc? din denumire trebuia s? ni se induc? aceast? atmosfer? ocult?, mistic??atmosfer? pe care o vom descoperi pe parcursul magicei noastre c?l?torii prin tulbur?toarea ?i misterioasa lume a Iuliei. Astfel, magia ??i are ?nceputul ?ntre anii 1893 ?i 1896, timp ?n care Marele Templu al C?mpinei a fost ridicat de c?tre Bogdan Petriceicu Ha?deu ?n memoria micu?ei sale prin?ese, Iulia Ha?deu. Secretul acestei construc?ii are ?i el, la r?ndul s?u, propor?ii fanteziste. Se spune c? planurile aferente construc?iei castelului din C?mpina sunt rezultatele ?edin?elor de spiritism ?n care B.P Ha?deu se cufunda, l?s?ndu-se purtat de chemarea ocult?, pentru a auzi fictiva voce a fiicei sale, o voce izvor?t? de dincolo de normalele percep?ii. Astfel, toate aceste ?oapte ?mbr?cate ?n detalii tehnice vor da na?tere unui adev?rat monument ?nc?rcat de sacralitate, o bijuterie arhitectural? pres?rat? cu origini simbolice. Pas cu pas, edificiul devine a?a cum ?i numele ne sugereaz??un adev?rat Templu al Spiritului , al spiritului Iuliei.

?ndrept?ndu-ne pa?ii spre intrarea ?n Castelul Iuliei Ha?deu, observ?m ?n partea st?ng?, acolo unde toamna ??i fo?ne?te aspectele, statuia ?nf??i??ndu-l pe B.P Ha?deu, tat?l Iuliei. Pare u?or ascuns, ?ntr-un loc ?n care umbra-?i poart? ve?nica nuan??, st?nd ?mpietrit, la umbra copacilor, parc? nedorind ca profilul s?u s? optureze imaginea de ansamblu a Castelului Iuliei. Edificiul ni se ?nf??i?eaz? prin 3 turnuri impun?toare de piatr?, detalii nelipsite de simbolism ?i de interpret?ri oculte. Astfel, distingem prezen?a cifrelor 3 ?i 7, repere demne de luat ?n seam? ?n multe cazuri, trat?nd simbolistica numerologic?. A?adar, 3 turnuri ?i 7 trepte ce ne c?l?uzesc pa?ii spre magia descoperirii unei noi lumi, pe c?t de simpl?, pe-at?t de complicat?, la fel ca ?i via?a Iuliei? Ridic?ndu-ne u?or privirea, observ?m deasupra u?ii, sculptat ?n basorelief, respectabilul blazon al Familiei Ha?deu, purt?nd cu m?ndrie deviza familiei ?Pro fide et patria". Al?turi de-aceste cuvinte se afl? celebrele vorbe ale lui Galileo Galilei ? E pur si muove?. Acum, dac? sim?ea?i c? ne ?ndep?rt?m de partea magic?, continu?m sa ridic?m privirea noastr? avid? de a descoperi noi si noi lucruri ?i privim deasupra cuvintelor pe care le-am men?ionat. Astfel, vom observa ?Ochiul Divin? ?ncadrat ?ntr-un triunghi. ?i curios din fire de a elucida fiecare simbol, fiecare mister pe care mi-l trezea ?ntreaga atmosfer?, cercetez ?i descop?r ?nsemn?tatea acestui reper. Se pare c? ?Ochiul Divin? reprezint? Ochiul ?n?elepciunii lui Dumnezeu, un simbol cu origini masonice. Ochiul ?l ?nf??i?eaz? pe Marele Creator al Universului, Dumnezeul nostru, al tuturor. ?ncadr?nd acest ?Ochi Divin? ?ntr-un triunghi, i se va acorda acestuia, simbolistica misterului, reprezentat prin 3 ( iar??i 3) atribute: ?n?elepciune, frumuse?e ?i for??.

Trec?nd pragul muzeului, vizitatorii au ocazia s? admire portretele membrilor familiei Ha?deu, obiecte apar?in?nd acestora al?turi de diverse fotografii ?i documente originale. Pe rafturile b?tr?nei biblioteci din interior parc? celebrii scriitori se ?mprietenesc. Al?turi de ei, nu lipse?te nici B.P Ha?deu prezent printr-o important? colec?ie de c?r?i si edi?ii princeps apar?in?nd savantului rom?n. ?ns?, acestea nu sunt dec?t detalii, m?rturii ale existen?ei familiei Ha?deu. Dar dincolo de-aceste m?rturii, domne?te magia, magia pove?tii Iuliei Ha?deu, o poveste care p?rea s? ?nceap? cu ??A fost odat? o fat? frumoas?? . Iulia o chema??. ?i pe c?t de minunat p?rea s?-nceap? aceast? poveste , pe-at?t de brusc s-a spulberat. Oare?a?a-i magia?

"Trecuser? ?ase luni dup? moartea fiicei mele. Era ?n martie: iarna plecase, prim?vara nu sosise ?nc?. ?ntr-o sear? umed? ?i posomor?t? ?edeam singur ?n odaie l?ng? masa mea de lucru. De-nainte-mi, ca totdeauna, era o ?estea de h?rtie ?i mai multe creioane. Cum? nu ?tiu, nu ?tiu, nu ?tiu, dar far? ca s-o ?tiu, m?na mea lua un creion ?i-i rezem? v?rful de luciul h?rtiei. ?ncepui a sim?i la t?mpla st?ng? b?t?i scurte ?i ?ndesate, ?ntocmai ca ?i c?nd ar fi fost b?gat ?ntr-?nsa un aparat telegrafic. Deodat? m?na mea se puse ?ntr-o mi?care far? ast?mp?r. Vreo cinci secunde cel mult. C?nd bra?ul se opri ?i creionul c?zu dintre degete, m? sim?ii de?teptat dintr-un somn, de?i eram sigur c? nu adormisem. Aruncai privirea pe h?rtie ?i cetii acolo foarte limpede:

"Je suis heureuse; je t'aime; nous nous reverrons; cela doit te suffire. Julie Hasdeu" - (Sunt fericit?; te iubesc; ne vom revedea; asta ar trebui s?-?i fie ?ndeajuns. Iulia Ha?deu)

Era scris ?i isc?lit cu slova fiicei mele. Ce s? fie? O va spune aceast? carte."

Fragment din prologul pe care B.P. Ha?deu l-a scris pentru lucrarea sa, "Sic cogito".

Serb?ri ?n incinta Castelului Iulia Ha?deu:

?n apropierea datei de 28 februarie (ziua aniversar? a savantului) ?n incinta Castelului Iulia Ha?deu se desf??oar? ac?iunea cultural? ?i ?tiin?ific? " B.P.Ha?deu, in memoriam ".

?n jurul zilei de 14 noiembrie, la castel se desf??oar? un program ?nchinat memoriei poetei Iulia Ha?deu, " Julia Ha?deu, in memoriam ".

Pe data de 2 Iulie, B.P.Ha?deu le aniversa simbolic pe cele doua Iulii, so?ia ?i fiica. Astfel, ?n zilele noastre tradi?ia continu?, la aceasta dat? organiz?ndu-se o important? ac?iune cultural-?tiin?ific?, " S?rb?toarea celor 2 Iulii ". An de an aceast? serbare atrage un num?r considerabil de vizitatori.

?

Castelul Iulia Ha?deu / Muzeul Memorial Bogdan Petriceicu Ha?deu

Adresa: B-dul Carol I nr. 199 C?mpina

Tel./Fax: 0244/335.599

Program de vizitare: 09.00-16.30

Servicii oferite: vizite ghidate, audioghid, infotouch(informa?ii ?i tur virtual), documentare.

?

Text& Foto : Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine