Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Casa Memorial? Prof. Dr. Victor Babe?

Dan Falcan: ?A pierdut (Victor Babe? n.r.) Premiul Nobel venind ?n Rom?nia...?

Cl?direa ascuns? printre copaci, la num?rul 14A pe Andrei Mure?anu din Bucure?ti, g?zduie?te lucrurile doctorului? Victor Babe?. Casa a devenit muzeu ?n octombrie 1956, la 30 de ani de la moartea savantului.

Importan?a ?n medicin? a profesorului Victor Babe? este incontestabil?. A scris, ?mpreun? cu francezul Victor Cornil, primul tratat de bacteriologie din lume, publicat ?n 1885. Mai mult, descoperirile profesorului Victor Babe? aveau s? inoveze medicina cu intensa-?i activitate ?n calitate de bacteriolog, morfopatolog, fondator al Scolii Rom?ne?ti de Microbiologie ?i membru al Academiei Rom?ne.

Casa memorial?, aflat? aproape de Pia?a Doroban?i, a fost construit? ?n anii 1928 ?i 1929 de c?tre diplomatul Mircea Babe?, fiul profesorului Victor Babe?. O vizit? la casa memorial?, al?turi de muzeograful Dan Falcan, este suficient? ?nc?t s? dep??easc? vaga idee pe care o poate avea oricine despre personalitatea lui Victor Babe?.

?n cl?direa de pe Andrei Mure?anu, cu subsol, parter ?i etaj, Victor Babe? ?nu a pus niciodat? piciorul?, ne spune muzeograful Dan Falcan. Lucrurile care i-au apar?inut profesorului au fost aduse din apartamentul pe care acesta l-a avut la Institutul de Patologie ?i Bacteriologie din Bucure?ti. La parter, aten?ia se ?ndreapt? spre biroul de lucru masiv al profesorului (proiectat de c?tre Victor Babe? ?i realizat la Munchen, Germania), un radio adus din America ?i microscopul proiectat ?i folosit de Victor Babe?. De asemenea, in numeroase vitrine sunt expuse documente ale familiei Babe?, lucr?ri ?tiin?ifice, distinc?ii pe care le-a primit profesorul Victor Babe?, dar ?i primul tratat de bacteriologie din lume. Intitulat ?Les bact?ries et leur r?le dans l'anatomie et l'histologie pathologiques des maladies infectieuses?, tratatul a fost publicat ?mpreun? cu Victor Andre Cornil, ?n 1885. Dan Falcan z?bove?te asupra acestui detaliu preciz?nd c? tratatul a fost scris ?n mare parte de Victor Babe?, iar Cornil a fost coautor pentru a-l promova pe Victor, privit cu rezerve ?n acea perioad? din cauza rela?iilor politice tensionate ?i pentru c? studiase ?n mediul austro-ungar (la Budapesta, Berlin ?i Viena).

?n 1887, Victor Babe? pred? studen?ilor din Budapesta. La sfatul lui Dimitrie Strudza, Ministrul Afacerilor Externe, Victor Babe? vine la Bucure?ti pentru a preda ?i pentru a lucra ?n Institutul de Patologie ?i Bacteriologie ?nfiin?at odat? cu venirea sa ?n ?ar?. Dan Falcan consider? c? prea multul patriotism, mo?tenit de la tat?l s?u, nu l-a putut ?ine la Budapesta. ?A ratat un premiu Nobel venind ?n Rom?nia. Numele s?u era deja cunoscut ?n Vest c?nd preda la Budapesta, iar intensa activitate ?l apropia din ce ?n ce mai mult de Nobel...?, ne spune coordonatorul muzeului.

Tot la parter, se afl? biblioteca lui Victor Babe?, care cuprinde volume publicate de c?tre Mircea Babe?, c?r?i ?n limba german? ?i lucr?ri ?tiin?ifice ale doctorului Babe?. Despre bustul a?ezat pe bibliotec?, se b?nuie?te c? este al surorii lui Victor Babe?, Alma, care a murit la v?rsta de 14 ani, din cauza unei boli. Moartea surorii a avut o influen?? major? asupra lui Victor Babe?, care oscila ?ntre a deveni actor ?i medic. Cu toate c? a fost acceptat la Institutul de Art? Dramatic? din Viena, Victor urmeaz? cursurile ?tiin?ifice ale Facult??ii de Medicin? din Viena.

Spa?iul destinat ?ntregii familii cuprinde documente, fotografii ?i un tablou al tat?lui lui Victor, Vincen?iu Babe?. Patriotismul despre care am pomenit mai sus s-ar datora tat?lui Vincen?iu, care a fost lider al Partidului Na?ional din Transilvania, fondator al Academiei Rom?ne ?i ferm lupt?tor pentru drepturile rom?nilor din Transilvania. Trebuie men?ionat faptul c? din aceea?i familie face parte ?i chimistul Aurel A. Babe?, care a contribuit la descoperirea testului Papanicolau. ?Ar trebui s? fie numit testul Babe?-Papanicolau...?, remarc? cu o dezam?gire evident? Dan Falcan.

La etaj se afl? un album care cuprinde fotografii din Institutul de Patologie ?i Bateriologie, c?teva tablouri apa?in?nd ?colilor olandez? ?i italian?, corpuri de iluminat ?i obiecte ale cuplului Mircea ?i Sofia Babe?. Cea din urm? a donat prin testament ?ntrega cl?dire pentru a fi muzeu ?n memoria profesorului Victor Babe?.

Pute?i vizita Casa memorial? ?Prof. Dr. Victor Babe?? de miercuri p?n? vineri, ?n intervalul 10:00-18:00. Pre?ul unui bilet este de cinci lei.

Text ?i foto:

Daniela BULARDA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine