Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Conferința internațională "Turismul Rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective", Vatra Dornei

Ajunsă la cea de-a XVII-a ediție, Conferința Internațională "Turismul Rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective", și-a desfășurat lucrările în perioada 28 - 30 mai 2015 la Vatra Dornei, avându-i ca principali  organizatori: Academia Română - filiala Iași - Institutul de Cercetări Economice și Sociale "Gh. Zane", Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția Generală Dezvoltare Rurală, Asociația Generală a Economiștilor din România, filiala Iași, Asociația europeană a țărilor cu munți "Euromontana", ANTREC Bucovina.

 

Așteptată cu un viu interes, Conferința a reunit și în acest an peste 90 de cercetători științifici, cadre didactice universitare, specialiști din turism, masteranzi, doctoranzi, antreprenori, atât din țară cât și din străinătate. Din România au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Academia Română - filiala Iaşi- Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Institutul de Economie Mondială, Institutul de Economie Națională, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Centrul de Economie Montană, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Academia de Studii Economice București, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” iași, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Universitatea Maritimă Constanța, Universitatea „Transilvania” și Universitatea „George Barițiu” Brașov, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea „Bioterra” București, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea „Spiru Haret” București, Universitatea din Pitești, Universitatea „Valahia” Târgoviște, Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” Focşani, Centrul de Incubare Creativ-Inovativ de Afaceri Roznov – Neamț, Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism, Asociația Forumul Montan din România, Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural, Muzeul Ţării Crișurilor Oradea, etc.

Și de această dată au onorat Conferinţa personalităţi din cercetare, specialiști de renume din România, printre care amintim: prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu – secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice - Academia Română, prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu și prof. univ. dr. Nicolae Lupu - Academia de Studii Economice Bucureşti, prof. univ. dr. Vasile Glăvan – Universitatea „Spiru Haret” București, Cercet. șt. Pr.I Ion Talabă și cercet. șt. Pr. II Teodor Păduraru – Academia Română-ICES „Gh. Zane” Iaşi, conf. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu – Universitatea din Pitești și alte nume de marcă ale turismului rural. Alături de aceștia, numeroși tineri cercetători s-au integrat in marea familie a turismului rural: masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi de la universități din Iași, Cluj, Sibiu și București.

De peste hotare, participat delegaţii de la următoarele instituţii: Polonia: Universitatea pentru Științele Vieţii Poznan. Turcia: Universitatea Beypazari Ankara, Universitatea Adnan Menderes Kușadasi Aydin, Universitatea Harran Șanliurfa, Universitatea „Suleyman Demirel” Isparta. Georgia: Universitatea de Stat „Ivane Javakhishvili” Tbilisi, Universitatea „Akaki Tsereteli” Kutaisi. Azerbaijan: Universitatea de Stat „Lankaran”. Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău. Ucraina: Centrul de Business Cernăuţi.

În cadrul manifestării ştiinţifice s-a abordat următoarea tematică:

  • Turismul rural și agroturismul în contextul dezvoltării durabile la nivel naţional, regional și global;
  • Efectele crizei economice asupra turismului, agroturismului și turismului rural;
  • Tradiționalism vs. modernism în turismul rural;
  • Strategii naționale și regionale de dezvoltare a turismului rural;
  • Managementul și marketingul e-turismului;
  • Comportamentul prestatorilor şi consumatorilor de servicii de turism rural;
  • Rolul legislaţiei în domeniu în promovarea şi dezvoltarea turismului rural;
  • Turismul rural din perspectivă multidisciplinară şi interdisciplinară: economie, sociologie, drept, psihologie, antropologie, etnografie, folclor etc.

Lucrările științifice s-au desfășurat pe două secţiuni: una în limba română – destinată specialiștilor români şi cea de-a doua în limba engleză – la care au participat atât cercetători români cât și străini. Pe parcursul celor două zile, au fost prezentate 82 studii și 6 filme de promovare a turismului rural. Toate aceste lucrări au fost cuprinse în 4 volume de specialitate (cotate B+ EBSCO, ProQuest și RePEc.), sub îngrijirea editurii „Pim” Iași (acreditată CNCSIS), fiind pentru prima dată când sunt imprimate pe suport CD.

După încheierea lucrărilor, ultima seară a fost animată de Ansamblul artistic "Plaiurile Dornelor" al Clubului Copiilor din Vatra Dornei, care a oferit participanţilor un extraordinar spectacol folcloric, în armonie cu spiritul manifestării.

Aplicaţia practică din cea de-a treia zi a avut loc în comuna Șaru Dornei. Principalele obiective parcurse au fost următoarele: Centrul de vizitare al Parcului Național Călimani, Poteca tematică „12 Apostoli”, fosta exploataţie minieră de sulf Călimani, pensiunea „Cabana brazilor” din Sărișorul Mare. Pe întreg traseul,  grupul a fost însoțit de domnul primar al comunei, ing. Ioan Cătălin Iordache – un gospodar desăvârșit și o gazdă de excepție care ne-a împărtășit din experiența sa, creând modele de organizare și funcționare a activităților turistice rurale, în această localitate reprezentativă.

Se cuvine să mulțumim tuturor oamenilor de suflet, prietenilor noștri care au înțeles necesitatea acestei manifestări științifice, venind să ne sprijine necondiționat și care au făcut posibilă desfășurarea și celei de-a XVII-a ediții. Succesul acestui prestigios eveniment se datorează deopotrivă acestor persoane deosebite: ing. Mihai Herciu – director general, Direcția Generală Dezvoltare Rurală, Autoritate de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ilie Boncheș - primar al municipiului Vatra Dornei, ing. Ioan Cătălin Iordache – primar al comunei Șaru Dornei, ing. Mihai Voloșeniuc – consilier județean-Consiliul Județean Suceava, ing. Mihail Șaramet – director „Aqua Carpatica” Vatra Dornei, ing. Georgeta Elisabeta Manea –manager al societății „Euro Construct Internaţional” Bucureşti, jurnalist Vasile Arhire - TVR Iaşi, prof. Vasile Moroșan –director și prof. Dorin Pardău - Clubul Copiilor Vatra Dornei, coordonatorii ansamblului „Plaiurile Dornelor”, cercet. șt. pr II Teodor Păduraru – ICES „Gh. Zane” Iași . Datorăm reușita organizării Conferinței internaționale "Turismul Rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective" tuturor acestor oameni minunați.

În ultimul week-end al lunii mai în 2016, va avea loc la Vatra Dornei cea de-a XVIII-a ediție a manifestării. Îi așteptăm atunci pe toți prietenii turismului rural!

Dr. ing. Dănuț UNGUREANU

Expert-consultant turism rural

Cercetator asociat, Academia Română - INCE

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine