Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Muzeul de art? ?i casa memorial? Ion Irimescu, F?lticeni

Ion Irimescu, n?scut ?n 27 februarie 1903 avea s? se sting? la venerabila v?rst? de 102 ani, ?n Anul Domnului, 2005. Am cutezat ?i i-am c?lcat pragul casei ?n care func?ioneaz? un ?nc?nt?tor muzeu de art?, a?a cum nu ve?i g?si ?n alte ora?e ale ??rii.

Irimescu este unul din marii arti?ti rom?ni a secolului al XX-lea, din p?cate prea pu?in cunoscut ?n timpurile noastre. Am ?ncrederea c? trecerea clipelor ?i va aduce faima mult meritat?, m?car dup? trecerea lui ?n neant. ?n anul 1975 sculptorul face ora?ului F?lticeni o impresionant? dona?ie (lucr?ri de sculptur?, desene, schi?e, studii, o bibliotec? cu albume de art? rom?neasc? ?i universal?), colec?ie la care s-au ad?ugat ulterior ?i alte lucr?ri.

?ntreaga expozi?ie este g?zduit? de casa ce fusese c?ndva a boierului Alecu Botez For?scu, loc ?n care se va forma Muzeul Ion Irimescu. Cl?direa-muzeu ad?poste?te ?n prezent cea mai mare colec?ie de autor din ?ar?: peste 300 sculpturi ?i 1000 de desene!

De?i casa arat? splendid, s? nu v? imagina?i c? nu a sim?it trecerea anilor. A avut nevoie de lucr?ri masive de consolidare, restaurare ?i amenajare. A?a se face c? ?n septembrie 2012, muzeul a fost redeschis publicului.

Operele lui Irimescu reflect? temele preferate ale autorului: mitologia, maternitatea, muzica, omul ca model ?n univers. Stilul ?mi pare apropiat de al lui Br?ncu?i, iar arta i-a fost des?v?r?it? la ?coala Na?ional? de Arte Frumoase din Bucure?ti, unde i-a avut ca profesori de sculptur? pe Dimitrie Paciurea ?i pe mult mai faimosul Oscar Han. Ulterior ?i-a completat studiile la Paris, iar ?n Rom?nia a ajuns profesor de sculptur?. Este prezent pe scena artei cu zeci de expozi?ii ?n ?ar? ?i str?in?tate, lucru care ?l recomand? ca Pre?edinte al Uniunii Arti?tilor Plastici din Rom?nia.

O ?nt?mplare hilar? care reiese din volumul "Nicolae Ceau?escu ? biografii paralele, stenograme, agende, cuv?nt?ri secrete, dosare inedite, procesul ?i execu?ia" ?l are ?n centru pe Ion Irimescu. Se pare c? ?n cursul unei ?ntrevederi cu Nicolae Ceau?escu, i-a prezentat acestuia inten?ia de a ridica la F?lticeni o statuie din bronz, ?n m?rime natural?, a lui Mihail Sadoveanu - un alt apreciat al epocii - dar c? nu are bronzul necesar turn?rii lucr?rii. Spre surprinderea sa, Ceau?escu i-a trimis "cadou" statuia lui Stalin care, dup? ce fusese dat? jos de pe soclul din Pia?a Aviatorilor, a r?mas depozitat? ?ntr-un subsol. A?a s-ar face c?, Stalin s-a transformat ?n Sadoveanu, dup? ce e pl?m?dit de Irimescu.

F?lticeniul are cu ce se m?ndri, colec?ia este cu adev?rat impresionant?, cine intr? acolo ?i iube?te c?tu?i de pu?in arta, va pleca ?nc?ntat(?)!

Muzeul de art? ?i casa memorial? Ion Irimescu

str. M. Eminescu, nr. 2 F?lticeni, Suceava

Program de vizitare: Mar?i ? Duminic? 9.00 ? 17.00

http://ionirimescu.wordpress.com/

Text si fotografii: Florin Arjocu

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine