Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Fiind b?iet? Maramure?ul cutreieram

La t?urile ?i turb?ria Hoteni ? prin ochi de copil

Text ?i fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

Mai ?inem minte vremurile-n care alergam prin poieni dup? fluturi? Ne mai amintim de acel verde, care parc? se ?nc?p???na s? r?m?n? a?a o var?-ntreag?? Oare am uitat c?nd culegeam flori s? facem coroni?e sau c?nd plecam cu p?rin?ii ori bunicii pe dealuri s? culegem sun?toare ?i mu?e?el? Dar soc? Mai sim?im ?n suflet acea bucurie c?nd cire?ele ?i vi?inile s-au copt ?i ro?ul lor dulce-acri?or ne ademenea?


M? doare c? ast?zi, pe dealuri, prin poieni, prin livezi?vi?inii,cire?ii,corcodu?ii se pleac? spre p?m?nt ?nc?rca?i de fructele pe care ?ntr-un c?ndva le culegeam ?i le ?mp?r?eam fr??e?te, duc?ndu-le la ai no?tri s? ne fac? dulcea??. Pentru c??i dintre noi mai conteaz? aceste experien?e, c??i dintre noi ?i le mai amintesc, sau c??i dintre p?rin?ii vremurilor noastre mai caut? astfel de ie?iri cu copiii, dincolo de birourile urbane, departe de jocuri pe laptop-uri sau de Mc Donald?s-uri ?

?

Sunt locuri ?n care natura a fost ?n?eleg?toare cu noi oamenii ?i ?i-a p?strat s?lb?ticia de odinioar?. ?nseamn?, totu?i, c? ?i noi am fost ?n?eleg?tori cu ea, lucru care din pacate a devenit din ce ?n ce mai rar. Un astfel de loc, poate mai mult ?tiut pentru conservarea trad?iilor dec?t pentru ?drume?iile verzi? este ?i Maramure?ul, mai exact zona satelor Hoteni, Breb ?i H?rnice?ti.

L?s?m pentru alt?dat? cunoscutele m?n?stiri ce-?i poart? sub lemn, anii, l?s?m ?i v?ltorile ce-?i spumeg? ?ntr-un alb ?nver?unat dorul covoarelor de alt?dat?, l?s?m ?i cetera?ii s?-?i c?nte pove?tile? ?i dincolo de toate acestea, haide?i s? ne lu?m copiii de m?n? ( iar dac? nu suntem p?rin?i, putem lua copilul din noi) ?i s? redescoperim hoin?reala prin verde, prin r?coare, printre flori.? Iar destina?ia s? ne fie: t?urile ?i turb?ria de la Hoteni cu pornire din Satul Hoteni,(traseu marcat cu indicatoare turistice ? cruce ro?ie).

?i copii fiind, a?a cu ochii mari ?i urechile ciulite la pove?tile b?tr?nilor din Hoteni ce ne-au ?nso?it o bucat? de drum pe uli?ele por?ilor de lemn, aveam s? afl?m c? p?n? pe la 1900, pe aceste meleaguri vie?uiau ?n lini?te ?i armonie, brebii sau biberii. De-aici ?i denumirea satului din vecin?tatea Hoteniului, Breb.? Ei bine?nefiind copii de-ai locului aveam s?-l ?ntreb?m pe c?runtul nostru povestitor ce sunt aceia ?brebii?. B?tr?nul sur?dea ?i calm ne spunea c? noi ?or??enii? ?i ?tim sub denumirea de castori?? Zona umed?, tipic? acestor tinovuri plutitoare de la Hoteni era ideal? pentru existen?a castorilor. Ast?zi, poate doar concertul greierilor ?n ?cri major?, aminte?te de dorul biberilor de alt?dat?.

A?a cum pe ?nv???ceii de demult sadovenianul Domn Trandafir ?i inv??a, a?a ?i pe noi, c?runtul moro?an ne explica ce ?nseamn? de fapt, aceste t?uri din Hoteni, declarate rezerva?ie natural? de interes local. Situate la altitudinea de 530 m, ?n Piemontul S?cel-?ugatag, parte piemontan? a Gut?iului, t?urile s-au n?scut ca urmare a alunec?rilor de teren, form?nd astfel cele dou? lacuri ?i tinovul plutitor. Rezerva?ia se ?ntinde pe o suprafa?? de 15 ha, fiind compus? din zona ml??tinoas? oligotrof? ?i zona lacustr?. Turb?ria ce formeaz? ?inutul de tip ml??tinos al t?ului, are o grosime de aproximativ 2,5 m, plutind pe un lac cu o ad?ncime de p?n? la 4 m. ?ntreaga zon? este ?mprejmuit? de un cr?ng de stejari, arini, plopi tremur?tori ?i cire?i s?lbatici. Aceast? rezerva?ie este unicul loc din Maramure? ?n care putem ?nt?lni exemplare de stejar (Quercus robur) ?i linti?? (Spirodela polyrrhiza). La capitolul flor?, eviden?iem prezen?a algelor, rogoz, trifoi ?i m?rar de balt? dar ?i cele dou? specii de plante carnivore: otr??elul de balt? ?i roua cerului, aceasta din urm?, specie ocrotit? ?nt?lnit? ?n turb?riile montane. ?i mare ne-a fost mirarea s? afl?m c? n?stru?nica plant? carnivor? ? roua cerului ? poate digera ?n medie p?n? la 50 de insecte pe an. C?t despre fauna tipic? acestui areal eviden?iem: specii protejate de ?erpi de cas? (Natrix, natrix), broa?te de lac, bro?te ?estoase de ap? dulce, salamandre carpatice ?i pe?ti.

Acum c? suntem cu lec?ia ?nv??at? ne mai r?m?ne s? descoperim acest? zona fascinant? ?mbr?cat? ?n cele mai frumoase haine verzi. Par?sisem de c?teva minute uli?ele Hoteniului l?s?nd ?n urma noastr? por?ile tradi?ionale de lemn ?i aveam s? admir?m cum z?rile ni se deschideau ?n fa?a noastr? oferindu-ne perspective c?tre culmile Gut?iului ?i spre zona Crestei Coco?ului. Aici reg?seam libertatea pe care o sim?eam ?n copil?rie, acel copil ce poate s? alerge ?n voie cu v?ntul pe c?mpurile ?mbr?cate ?n zumzet ?i ?n petale care mai de care mai colorate. Casele pe care le vedeam ?n z?ri erau at?t de mici ?i parc? ?naltul Gut?i veghea asupra traiurilor acestor oameni vrednici. Pe deasupra privirilor noastre p?s?rile s?geteau z?rile, cert?nd parc? prin triluri ascu?ite forfota greierilor ascun?i prin iarba ?nalt?.

Tres?rim bucuro?i la ?nt?lnirea cu cire?ii s?lbatici ?i parc? brusc fiecare dintre noi devena un Nic? ademenit de cire?e. Dar pe-aceste meleaguri nici o urm? de Mo? Vasile sau de Tanti M?rioara a?a c? puteam savura ?n lini?te micile pl?ceri de-o clip? dulci ?i acri?oare. Al?ii doar le cump?r? din pie?e ?i supermarketuri?


?

?i iat?-ne pe noi copiii, unii la cire?e, al?ii culeg?nd soc, al?ii flori medicinale??n drumul nostru spre ?p?m?nturile mi?c?toare? de la Hoteni. ?i din floare-n floare??i la propriu ?i la figurat ajungem ?n zona t?urilor. Deja sim?eam ur?rile de ?bun venit? ale ??n??rilor fapt ce ne face s? ne continu?m plimbarea prin verde c?tre zona tinovurilor. Aici, asemeni, pove?tilor cu Hansel ?i Gretel, aveam s? descoperim un col? de natur? plin de culoare. Alb de margarete, albastrul z?rilor senine, verdele stejarilor r?zle?i ?i o be?ie de culori miniaturale de-o parte ?i de alta a podurilor de lemn ce ne conduceau peste zona ml??tinoas?. Mu?chii verzi-g?lbui ?i algele au ?mbr?cat pontoanele de lemn ?ntr-un covor viu de vegeta?ie tipic lacustr?. Aici ne aducem aminte de sfaturile b?tr?nului moro?an care ne-a avertizat s? nu c?lc?m dincolo de pontoanele de lemn, deoarece zona tinovurilor se comport? asemeni nisipurilor mi?c?toare?

Suntem ?n inima Maramure?ului, loc sf?nt cu suflet autentic rom?nesc, descoperind locuri noi ce ascund acest microunivers natural. ?ntreaga noastr? hoin?real? de copii a durat 2 ore dus-?ntros mers foarte lejer, pentru c? unele lucruri aparent m?runte, pot aduce chiar ?i ?n noi, oamenii mari, bucuria de copil!

?i nu ?n ultimul r?nd, descoperind acest traseu ecoturistic, prin povestea noastr? de copii ar?t?m tuturor c? Maramure?ul nu ?nseamn? doar S?p?n?a, B?rsana,Botiza ?i Sighetu Marma?iei!

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine