Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Gorj ?i V?lcea ?Natur?, cultur? ?i istorie

Infotrip-ul ?Turismul Responsabil ?i Dezvoltare Rural??

Frumuse?ile Gorjului ?i-ale V?lcei au fost redescoperite cu ocazia Infotripului organizat de Funda?ia Amfiteatru av?nd ca tem? ?Turismul Responsabil ?i Dezvoltare Rural??, manifestare organizat? ?n cadrul evenimentului ?Forumul Interna?ional pentru Turism Responsabil ?i Dezvoltare Rural?? desf??urat la T?rgu-Jiu. Infotrip-ul ?i conferin?a organizate ?n perioada 3 ? 6 Aprilie 2014, au avut ?n ANTREC Rom?nia un partener de ?ncredere. Asftel, al?turi de D-na Marilena Stoian ? Pre?edinte fondator ANTREC Rom?nia, membrii ai Asocia?iei din teritorii au fost prezen?i la dezbateri ?i mai mult dec?t at?t, pensiuni membre ANTREC Gorj ? Pre?edinte Dl. Radu Ciobanu, ?i-au deschis por?ile pentru delega?ia prezent?.? Despre Conferin?a Forumului pentru Turismul Responsabil ?i Dezvolvare Rural?? vom povesti ?i ?n numerele urm?toare ale revistei, concentr?ndu-ne ?n articolul prezent pe obiectivele turistice, culturale ?i istorice, vizitate.

M?n?stirea Bistri?a ? Situat? ?n Satul Bistri?a, comuna Coste?ti, V?lcea, ctitorit? de boierii Craiove?ti ?n jurul anului 1490, construc?ia monastireasc? atrage numero?i turi?ti veni?i s? descopere istoria m?n?stirilor v?lcene.? este un l?ca? de cult important at?t pentru istoria ortodoxismului, dar ?i pentru perioada actual?. ?n prezent este m?n?stire de m?icu?e, purt?nd Hramul Adormirii Maicii Domnului.

M?n?stirea Hurezi - Situat? ?n satul Romanii de Sus, ?n apropiere de Horezu, este prima ?i cea mai important? ctitorie a domnitorului Constantin Br?ncoveanu (1690-1693). M?n?stirea aflat? ?ntre dealuri ?i p?duri, la poalele Mun?ilor C?p???ni, constituie cel mai reprezentativ complex de art? br?ncoveneasc?,? fac?nd parte din Patrimoniul Mondial UNESCO ?ncep?nd cu anul anul 1993.

Galeria de Art? Contemporan? din Horezu - Cl?direa din centrul Horezului ascunde in interorul s?u obiecte tradi?ionale din ceramic?, at?t din zon? c?t ?i colec?ii aduse din restul ??rii. Al?turi de obiectele ceramic? mai g?sim ?i expozi?ii de unele, porturi populare, istorie ilustrat? prin fotografii etc.

Atelier tradi?ional de ol?rit, sat. Olari, Horezu - Ajun?i ?n casa doamnei Olaru Doina Vasilica aveam s? descoperim o lec?ie de ol?rit. D?nsa, cu m?inile sale scrie adev?rate pove?ti din lut, pornind de la procesul model?rii ?i p?n? la ornarea acestora cu motive tradi?ionale. ?ntr-o zi, D-na Olaru poate face aproximativ 300 de vase.

Conacul lui Mald?r, M?ld?re?ti, V?lcea - Cristina si Daniel Vasilescu, proprietarii Conacului, aveau s? ne primeasc? ?n lumea lor boiereasc? amintind de Oltenia de alt?dat?. Cu to?ii am fost impresiona?i de calitatea ?i ospitalitatea serviciilor, de elegan?a camerelor unde turistul devenea imediat personaj de seam?, de buc?t?ria tradi?ional? ?i mai ales de ?ntreg cadrul natural ce ?mbie la relaxare ?i contemplare.

Pensiunea Casa Br?ncu?i, Pe?ti?ani ? ANTREC Gorj ? Ajun?i pe t?r?murile gorjene aveam s? descoperim farmecul unui pensiuni tradi?ionale de 2 margarete. Gazdele noastre: Sile Br?ncu? ?i Cornelia Br?ncu?i ne-au prezentat pensiunea ?i tab?ra de sculpturi din curtea interioar? ?i ne-au r?sf??at cu bucate tradi?ionale oltene?ti

Centrul de Informare Turistic?, Pe?ti?ani ? Deschis recent ?n comuna Pe?ti?ani, Centrul ofer? informa?ii utile ?i materiale turi?tilor veni?i s? descopere ?mprejurimile ?i istoria acestor locuri.

Casa Memoriala Constantin Br?ncu?i de la Hobi?a, ne-a apropiat ?i mai mult de aceast? lume a marelui Constantin Br?ncu?i. De?i, casa de ast?zi nu este casa ini?ial? ?n care a crescut Br?ncu?i, aceasta reu?e?te s? reproduc? destul de bine atmosfera acelor vremuri. Putem admira colec?ii de albume cu fotografii originale, documente, scrisori, presa vermurilor respective, obiecte ?i mobilier autentic etc.

Atelierul de covoare oltene?ti , Tismana ? Povesteas noastr? olteneasc? avea s? ne poarte spre descoperirea unei noi file despre dib?cie ?i tradi?ie ?i-anume, s? vedem cu ochii no?tri ce ?nseamn? s? faci un covor. Aici, doamnele lucr?toare au str?ns o experien?a de 40 ani. Munca unui covor de bumbac sau de l?n? poate ?nseamna ?i o lun? de trud?, talent ?i dib?cie.

M?n?stirea Tismana ? Ajun?i la una dintre cele mai vechi a?ez?ri monastire?ti din ?ara Rom?neasc?, aveam s? descoperim nu doar un loc sf?nt ci ?i un col? de natur? ?nc?nt?tor. Aici r?coarea mun?ilor se ?mbr??i?eaz? cu fream?tul p?durii. Ctitorul M?n?stirii ce poart? hramul ?Adormirii Maicii Domnului?a fost Sf?ntul Nicodim ? f?c?tor de minuni.

Ansamblul Monumental ?Constantin Br?ncu?i? de la T?rgu Jiu construit intre anii 1937?1938 de Constantin Br?ncu?i cuprinde: Masa T?cerii, Aleea Scaunelor ?i Poarta S?rutului, Biserica Sfin?ii Apostoli ?i Coloana f?r? Sf?r?it.

Pensiunea Casa Cartianu ?i Cula Cartianu ? Situat? ?n satul Cartiu, Gorj, ?n apropiere de T?rgu Jiu, vizita la Cula Cartianu a fost o re?nt?lnire cu istoria boierilor Olteniei de alt?dat?. Am ?n?eles ce ?nseamn? termenul de cul?, rolul acestora pentru familiile boierilor ?i totodat? am putut admira bog??ia cultural? ?i tradi?ional? gorjeneasc?. ?n apropierea Culei, ne-am bucurat de ospitalitatea serviciilor Pensiunii Casa Cartianu ?ANTREC Gorj.

M?n?stirea Polovragi ? Sfin?enia din Cheile Olte?ului, reprezentat? de aceast? M?n?stire de maici, este iar??i o dovad? de armonizare a istoriei, religiei ?i a pitorescului acestor locuri.? M?n?stirea ce poart? hramul ?Adormirea Maicii Domnului? a fost construit? ?n? ?n anul 1505.

Vila Ursu din apropierea M?n?stirii Tismana ?i Pensiunea Cheile Olte?ului din apropierea M?n?stirii Polovragi reprezint? 2 posibilit??i ideale de cazare pentru care turi?tii pot opta c?nd vor dori s? descopere farmecul monastiresc al Gorjului. Ambele pensiuni fac parte din ANTREC Gorj.

Text si Fotografii: Cristian-Alexandru CATANA

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine