Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Simpozionul International Young Skal

Viitorul turismului rom?nesc apar?ine tinerilor profesioni?ti! Pentru a demonstra acest lucru, Young Skal Bucure?ti, ?divizia de tineret? a Asocia?iei Skal International Romania (SIR) ?i prima organiza?ie profesional? a tinerilor din domeniul turismului din Rom?nia va organiza cea de-a doua edi?ie a Simpozionului Interna?ional Young Skal!

Evenimentul va avea loc la Bucure?ti, ?n perioada 24-27 aprilie 2014 ?i va reuni membri ai cluburilor Young Skal din peste 10 ??ri, ?ntre care mention?m Germania, Finlanda, Suedia, Danemarca, Italia, Bulgaria, Marea Britanie, Turcia, Spania ?i Norvegia. Scopul este crearea unor parteneriate active ?ntre clubul Young Skal din Bucure?ti ?i celelalte organiza?ii Young Skal din lume ?i ?ncurajarea schimbului de idei, experien?? ?i bune practici ?ntre tinerii profesioni?ti din industria turismului.

Simpozionul va beneficia ?i de participarea unor personalit??i din turism ?i oficiali ai Skal International: dna. Marianne Krohn (Germania) ?i dl. Salih Cene (Turcia) ? vice-pre?edin?i ai Skal International, dl. Nik Racik (Croa?ia) ? fost pre?edinte al Skal International (2009-2010), dna. Ann Lootens (Belgia) ? director al Young Skal International ?i dl. Antonio Garcia del Valle (Spania) ? pre?edinte onorific al Skal International.

Simpozionul va include un seminar interactiv dedicat priorit??ilor de dezvoltare ?i promovare a turismului ?i a companiilor din industrie, dar ?i dezbateri pe marginea perspectivelor de viitor ale cluburilor Young Skal. Tinerii profesioni?ti participan?i la simpozion vor ?ncerca s? g?seasc?, ?mpreun?, solu?ii pentru ca proiectul Young Skal s? devin? o voce puternic? ?i reprezentativ? pentru turismul interna?ional ?i o re?ea de referin?? pentru alte organiza?ii profesionale din domeniul. Evenimentul se va ?ncheia cu o excursie la Bran, participan?ii av?nd oportunitatea de a efectua un tur ghidat al Castelului Bran, dar ?i de a asista la o prezentare despre p?strarea tradi?iilor rom?ne?ti, sus?inut? de dna. Maria Stoian, pre?edinte fondator al ANTREC.

Pe data de 25 aprilie, ?n cadrul Simpozionului va fi organizat? o ceremonie de acordare a titlului de ?Ora? al p?cii? municipiului Bucure?ti. ?n cadrul ceremoniei, echipa Skal International Rom?nia ?i Young Skal Bucure?ti, ?mpreun? cu reprezentan?i ai autorit??ilor publice locale, vor desemna un loc de reculegere ?n Parcul Her?str?u din Capital? ?i vor inagura o plac? comemorativ? dedicat? valorilor sus?inute ?i promovate de organiza?iile Skal la nivel international: Prietenie, Pace, Solidaritate ?i Promovarea intereselor comune din domeniul turismului. Urmare a acestei ceremonii, capitala Rom?niei va deveni primul ora?-capital? din lume care prime?te distinc?ia de ?Ora? al p?cii?, acordat? de Institutul Interna?ional al P?cii prin Turism (IIPT) ?i Skal International. La ceremonie vor participa, pe l?ng? membri ai Young Skal Bucure?ti, Skal International Rom?nia ?i comitetului executiv Skal International, reprezentan?i ai Prim?riei Municipiului Bucure?ti.

Simpozionul Interna?ional Young Skal 2014 este organizat sub patronajul Autorit??ii Na?ionale pentru Turism ?i Asocia?iei Skal International Rom?nia, cu sprijinul unor reputa?i speciali?ti din domeniul turismului ?i industria ospitalit??ii: dl. R?zvan Filipescu - pre?edinte ANT, dl. R?zvan P?rjol - pre?edinte al Skal International Rom?nia, dl. C?lin Ile ? secretar general al Skal International Rom?nia, dl.Antoni Kuhnen ? pre?edinte onorific al Skal International Rom?nia. Prima edi?ie a Simpozionului Young Skal a avut loc ?n 2013, ?n cadrul Congresului Interna?ional Skal din Girona, Spania.

Contact:

Anamaria RAVAR

Responsabil rela?ia cu presa

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

0732.089.783

***

Young Skal reprezint? o diviziune a organiza?iei Skal International Rom?nia creat? special pentru studen?i ?i tineri profesioni?ti din domeniul turismului. Misiunea Young Skal este s? recruteze toate persoanele ce activeaz? ?n sfera v?nz?rii ?i promov?rii serviciilor turistice spre mi?carea Skal. Obiectivul principal ?l reprezint? integrarea ?i familiarizarea acestora cu valorile de baz? ale organiza?iei Skal International: Prietenie, Pace, Solidaritate ?i Promovarea intereselor comune din domeniul turismului, at?t la nivel local c?t si international. Atunci c?nd un membru Young Skal va ocupa o pozi?ie managerial? ?n cadrul industriei turistice, acesta va continua s? sus?in? ?i s? ?ncurajeze mi?carea Skal, devenind astfel un lider ce poate transforma ?ntr-un mod proactiv mediul ?n care activeaz?.

Young Skal este destinat? tuturor tinerilor profesioni?ti cu v?rste cuprinse ?ntre 20 ?i 29 de ani ce studiaz? sau activeaz? ?n domeniul turismului de cel pu?in doi ani. Ideea de baz? a constituirii Young Skal o reprezint? atragerea tinerilor profesioni?ti ?n cadrul organiza?iei ?i promovarea lor la statutul de membri Skal activi, odat? cu atingerea calific?rii necesare. Astfel, se va asigura continuitatea mi?c?rii prin recrutarea constant? de noi membri.

Membrii Young Skal au oportunitatea de a participa la numeroase activit??i, at?t din cadrul industriei ospitalit??ii, c?t ?i conexe, precum culturale, sportive sau rela?ii publice. Astfel, vor avea posibilitatea de a cunoa?te membri Skal din organiza?iile din ?ntreaga lume ?i a interac?iona cu ace?tia, contribuind ?n mod voluntar la succesul general al organiza?iei. Tinerii participan?i se bucur? de sprijinul Clubului Skal local pentru activit??i de socializare ?i pentru ob?inerea experien?ei profesionale, av?nd totodat? oportunitatea conect?rii la o re?ea interna?ional? de profesioni?ti din domeniu.

Young Skal Bucure?ti a fost ?nfiin?at ?n decembrie 2012 sub mentoratul domnului Antoni Kuhnen ? Mentor Young SKAL Bucharest, beneficiind de sprijinul total al domnului Razvan Pirjol ? Presedinte SKAL International Rom?nia. O contribu?ie importanta ?n crearea acestui grup o au ?i dl. Calin Ile, manager general al Ibis Gara de Nord ?i dna. prof. univ. dr. Gabriela ?igu, prorector al Academiei de Studii Economice din Bucure?ti, al?turi de to?i ceilal?i membri ai clubului SKAL International Rom?nia, care prin ambi?ie si dedicare au facut posibil? realizarea acestui proiect.

18.04.2014

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine