Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Se lanseaza primele pachete turistice modulare de pe piata din Romania

Reky Travel, agen?ie de turism alternativ din Transilvania, aduce ?n premier? pe pia?a din Rom?nia primele pachete de servicii turistice modulare. Acestea presupun vizite de o jum?tate de zi ?n zona rural? din sudul Transilvaniei ?i pot fi construite ?n func?ie de preferin?ele ?i op?iunile turi?tilor.

Conceptul de pachete modulare este german la origine ?i vizeaz? posibilitatea de personalizare a ofertei turistice. Ele reprezint? programe scurte ?i flexibile, organizate la cerere ?i adresate turi?tilor care vor s? ??i alc?tuiasc? singuri circuitul dorit. ?n Germania, pachetele de servicii modulare sunt, de obicei, oferite turi?tilor individuali; ?n Rom?nia, ele sunt unice ?i au un grad mai mare de complexitate, pentru c? se adreseaz? grupurilor de la 8 p?n? la 50 de persoane.

?

Zonele ?n care vor fi disponibile aceste pachete turistice sunt, pentru ?nceput: M?rginimea Sibiului, ?ara Oltului ?i F?g?ra?ului, Podi?ul H?rtibaciului, zona T?rnavelor ?i ?ara B?rsei. Pachetele sunt oferite at?t turi?tilor rom?ni, c?t ?i celor str?ini ? sunt vizate, ?n mod special, pie?ele din Austria, Elve?ia ?i Germania.

Programele sunt construite ?n jurul a cinci teme principale ? cultur? ?i art?, gastronomie, ?nt?lniri cu personaje locale, pelerinaj ?i via?? ecumenic? ?i multiculturalitate. Printre activit??ile de care vor beneficia turi?tii ce recurg la acest tip particular de turism alternativ se num?r?: re?ete uitate din Mo?na, pe urmele artistei Frida Binder-Radler, legendele V?ii Calvei, c?ntece din Valea H?rtibaciului, degustare de br?nz? ?i ?uic? ?n tramvaiul din R??inari, me?te?uguri multiculturale ?n Apold, povestea ortodoxismului ?n sudul Transilvaniei ?.a.

,,Pornind de la monografia satelor, g?ndim con?inutul care alc?tuie?te dramaturgia fiec?rei vizite: afl?m legendele locului ?i pove?tile satului, descoperim personaje locale care au realizat ceva deosebit, ce tradi?ii ?i me?te?uguri se practic?, care este istoria gastronomic? a zonei ?i care sunt re?etele satului, ce activit??i agricole predomin? ?i cum influen?eaz? ele via?a de zi cu zi a localnicilor etc. C?ut?m s? implic?m foarte mult comunitatea local? ?n activit??ile desf??urate ?i sus?inem, astfel, dezvoltarea economiei satelor, prin ceea ce au ele mai autentic de oferit ?i ar?tat?, a declarat Cristian Cismaru, Managing Partner al Reky Travel.

Costurile unui pachet turistic modular ajunge la 30 de euro de persoan?, pentru grupuri mai mari de 15 persoane. Reky Travel estimeaz? c? va vinde peste 50 de astfel de programe ?n primul an de la lansare.

?

Despre Reky Travel

Reky Travel este o agen?ie de turism alternativ din Transilvania, cu o experien?? de 13 ani ?n turismul de con?inut. Agen?ia ofer? pachete turistice ?n zonele rurale din Transilvania ?i se adreseaz? at?t turi?tilor din str?in?tate, c?t ?i celor rom?ni. ?n Rom?nia, oferta Reky Travel cuprinde 5 evenimente speciale, reunite sub conceptul My Transylvania: Transilvanian Brunch, Picnic ?n Cindrel, Electric Camping, Cin? ?n natur? ?i Flavors and Sounds of Transylvania. Reky Travel organizeaz? ?i evenimente la cerere, construite ?ntotdeauna ?n func?ie de particularit??ile culturale locale. Mai multe detalii ? pe www.mytransylvania.ro.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine