Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Rom?nia se promoveaz? ?n Polonia la T?rgul de Turism ?Tour&Travel

Autoritatea Na?ional? pentru Turism ?i ?ase companii rom?ne?ti din domeniul turismului particip?, ?n perioada 28-30 noiembrie a.c., la T?rgul de Turism ?Tour&Travel? ce se desf??oar? la Var?ovia , ?n Polonia.

Participarea la evenimentul de la Var?ovia se ?nscrie ?n campania de promovare a Rom?niei ca destina?ie turistic? ?i asigur? o foarte bun? difuzare a informa?iei despre oferta turistic? a Rom?niei pe ?ntreg teritoriul Rom?niei.

Standul Rom?niei, amenajat de c?tre Autoritatea Na?ional? pentru Turism, a ob?inut la cea de a 21-a edi?ie a T?rgului de turism ?Tour&Travel? un premiu ?n cadrul concursului Homo Turisticus pentru cel mai original ?i profesionist stand.

Manifestarea func?ioneaz? ca o burs? de contacte ?ntre furnizorii de servicii din diverse ??ri ?i firmele poloneze, facilit?nd accesul celor interesa?i la cele mai noi informa?ii din domeniu ?i fiind un bun prilej de prezentare a celor mai noi informa?ii din bran??.

Pre?edintele ANT, R?zvan Filipescu, este prezent la T?rgul de Turism ?Tour&Travel? ?i ?n urm?toarele dou? zile va avea o serie de ?nt?lniri cu vicepre?edintele Organiza?iei pentru Turism a Poloniei, El?bieta W?sowicz Zaborek, secretarul general al Camerei de Turism a Poloniei, Tomasz Rosset, directorul Institutului pentru Turism, dr Krzysztof ?opaci?ski, pre?edintele Agen?iei Poloneze pentru Dezvoltarea Turismului, Micha? Nykowski.

De asemenea pre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Turism va participa la manifest?rile ocazionate de s?rb?torirea Zilei Na?ionale a Rom?niei la Var?ovia.

Printre invita?ii la eveniment se num?r? reprezentan?i ai Pre?edin?iei, Parlamentului ?i Guvernului Poloniei, ambasadori, diploma?i, formatori de opinie, jurnali?ti.

Evenimentul, la care se estimeaz? participarea a aproximativ 400 de persoane, va cuprinde un concert al violonistului de renume mondial Alexandru Tomescu, c??tig?tor a numeroase premii na?ionale ?i interna?ionale la festivalurile interna?ionale de muzic? clasic?.

?

?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine