Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Premiu international cistigat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, institu?ie de cultur??aflat???n subordinea Consiliului Jude?ean Cluj, anun?? primirea Certificatului de Excelen?? TripAdvisor 2013, distinc?ie oferit? ?n urma evalu?rilor ?i preferin?elor utilizatorilor celui mai mare site de turism din lume??????????????????? .

Acest premiu r?spl?te?te excelen?a serviciilor ?n domeniul ospitalit??ii ?i este acordat doar institu?iilor care ob?in, ?n mod constant, aprecieri deosebite din partea vizitatorilor ?i turi?tilor TripAdvisor. Un aspect deosebit de important ?n acest context ?l reprezint? faptul c? doar 10% dintre cele mai performante companii listate primesc anual aceast? distinc?ie.

?C??tigarea acestui premiu interna?ional reconfirm? pozi?ionarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei ?n topul celor mai performante institu?ii culturale din Rom?nia. De altfel, ?n sprijinul acestei afirma?ii vin at?t calitatea serviciilor oferite, confirmat? ?n repetate r?nduri ?i r?spl?tit? inclusiv prin acest premiu interna?ional, c?t ?i num?rul de vizitatori ?n continu? cre?tere ?i care a ajuns anul trecut la peste 54.000 de persoane? a declarat pre?edintele Consiliului Jude?ean Cluj, domnul Horea Uioreanu.

Pentru a se califica ?n vederea ob?inerii acestui certificat, furnizorii de servicii culturale trebuie s??men?in?? un punctaj general de minim patru puncte din cinci posibile ?n ceea ce prive?te evalu?rile publicului ?i s? fie lista?i pe site cel pu?in un an de zile. Un criteriu suplimentar ?l reprezint? volumul de evalu?ri primite ?n ultimele 12 luni.

Reamintim ?n acest context faptul c??o serie de muzee renumite din ?ntreaga lume (Sydney, Chicago, Sao Paolo, Roma) se bucur? de certificarea oficial? TripAdvisor, recunoa?tere care se datoreaz? feedback-ului oferit de vizitatori.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine