Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Casa Memorial? I.G.Duca

Casa a fost construit? ?n 1912 de omul politic liberal I.G.Duca pentru a fi folosit? ?n vacan??, fiind o? dovad?, prin dimensiuni ?i amenajare, a bunului gust ?i modestiei unui om care a reu?it s? p?streze ?n tot ce a f?cut sim?ul m?surii. Cl?direa este ?n forma literei ?L" ?i a fost proiectat? de arhitectul Alexandru ?tef?nescu.

Cei care trec pragul casei memoriale pot vedea at?t obiecte personale ale politicianului c?t ?i obiecte vechi din vremea sa. De?i construit? ?n stilul caselor ??r?ne?ti, interioarele sunt deosebite p?str?nd o atmosfer? interbelic?, rafinat?. Luminoas? ?i lini?titoare, casa are ?nc?perile intime, mobilate modest dar cu bun sim?. Se remarc? biroul lui I. G. Duca, p?strat ?n condi?ii foarte bune, p?str?nd pe un perete un portret al lui. ?n exterior, o mic? gradin? completeaz? col?ul de lini?te dorit de omul de stat.

Un lucru inedit este faptul c???ntr-o anex? a casei memoriale turi?tii se pot caza, ?n condi?ii foarte bune. Sunt disponibile grupuri sanitare individuale ?i o buc?t?rie comun? la trei camere.

?

Ion Gheorghe Duca

I.G.Duca, om politic, teoretician al liberalismului ?i sus?in?tor al ideii de progres, avea s? cunoasc? una dintre cele mai spectaculoase ?i meritate cariere politice: deputat ?n parlament la 26 de ani, ministru la 38 de ani ?i prim ministru la 54 de ani.

N?scut la 20 decembrie 1879, la Bucure?ti a urmat clasele primare ?i primele dou? clase de liceu ?n particular, dup? care a urmat Colegiul Clasic ?Cantemir Voda?. Cursul superior ?l continu? la Liceul ?Sf?ntul Sava?, men?in?ndu-se ?ntre frunta?i. ?n iunie 1897 ??i ia bacalaureatul, iar ?n toamna aceluia?i an pleac? la Paris pentru studii universitare, ?nscriindu-se la Facultatea de Drept. Teza de doctorat, ?Societatile Cooperatiste din Romania?, a impus prin noutate, cat ?i prin maniera de abordare.

?ntors ?n tara, la recomandarea lui Ion I.C. Br?tianu este numit ajutor de judec?tor la Ocolul V?lcea, Plasa Horezu, la 20 decembrie 1902, exact ?n ziua ?n care ?mplinea 23 de ani. Au urmat patru ani de activitate la Casa Central? a Cooperativei din Bucure?ti ?n calitate de subdirector.

Anul 1907 coincide cu momentul intr?rii sale ?n via?a politic? ?n r?ndul Partidului National Liberal, pe listele c?ruia candideaz? pentru prima oara ?i este ?i ales ca deputat ?n Parlamentul Rom?niei. Izbucnirea primului r?zboi mondial a marcat punctul de cotitur? pentru activitatea politica a lui I.G.Duca, care devine Ministru al Instruc?iunii Publice ?i Culte, calitate care i-a permis sa ia parte la negocierile privind Tratatul de Alian?? ce avea sa fie semnat cu Antanta.

?n 1922 Partidul National Liberal i-a ?ncredin?at Ministerul Afacerilor Externe. ?n acela?i an a fost convocata, la Lausanne, la 20 noiembrie, o conferin?a de pace cu Turcia, unde se punea din nou problema Str?mtorilor. Cea mai importanta prevedere a acestui tratat, la care I.G.Duca ?i-a adus o contribu?ie remarcabil?, a fost recunoa?terea frontierelor consacrate prin tratatele din 1919-1920.

Figura proeminenta a vie?ii noastre publice, de o cinste exemplar?, cu o ?nalt? con?tiin?? a r?spunderii, o respingere organic? a tot ceea ce ?nsemn? trafic al intereselor statului, I.G.Duca este numit, dup? moartea lui Vintil? Br?tianu, la 14 noiembrie 1933, de c?tre rege, sef al guvernului. La 7 decembrie 1933, ?n ?edin?a de Cabinet, majoritatea guvernan?ilor, chema?i s?-?i dea votul pentru dizolvarea Mi?c?rii Legionare, s-a opus. Procedura fireasca ar fi fost ca regele s? semneze un decret regal de dizolvare, ?nsa el a refuzat trec?nd aceasta sarcin? ?n competenta lui I.G. Duca, ?n calitate de prim ministru. Prin acest r?spuns negativ, regele a deviat furia Legiunii asupra lui Duca, care-l f?cea r?spunz?tor pentru toate hot?r?rile guvernului. ?n seara zilei de 29 decembrie 1933, pe c?nd se ?ntorcea de la Pele?, dup? o audien?? la rege, la ie?irea din gara Sinaia, I.G.Duca a fost asasinat de trei legionari. Respect?ndu-i-se dorin?a testamentar? ?i, a?a cum reiese din registrul de la Cimitirul Belu, la 6 mai 1934, r?m??i?ele p?m?nte?ti au fost aduse ?n jude?ul V?lcea, aproape de M?ld?re?ti, la biserica de la Ur?ani, unde se odihnesc ?i azi.

Complexul Muzeal M?ld?re?ti

Complexul Muzeal M?ld?re?ti a fost organizat intr-un cadru natural pitoresc ?i reune?te Culele Greceanu, Duca, precum ?i Casa Memorial? I.G.Duca, toate fiind monumente deosebite ale arhitecturii romane?ti, ?n care se ?mpletesc armonios elemente ??r?ne?ti din zon? cu elemente ale unor construc?ii cu caracter de fortifica?ii.

?

?

?

Program de vizitare:

program de vara (aprilie - octombrie) : zilnic 10,00 - 18,00, luni ?nchis

program de iarna (noiembrie - martie): zilnic 9,00 - 17,00, luni ?nchis

Contact:

Adresa: comuna M?ld?re?ti la aprox. 3 km de ora?ul Horezu, jud. V?lcea

Tel/Fax: 0250 / 861510

Text si fotografii: Marcella DRAGAN

31.07.13

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine