Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Legisla?ia care reglementeaz? activitatea pensiunilor turistice nu a ob?inut not? de trecere

19 martie 2013

Bra?ov, 19.03.2013: proprietarii de pensiuni turistice au acordat doar nota 4,80 pentru legisla?ia care reglementeaz? activitatea din domeniu, ?ntr-un studiu realizat de Asocia?ia de Ecoturism din Rom?nia ?n cadrul c?ruia s-au analizat problemele pe care le au proprietarii ?i managerii de pensiuni turistice ?i opinia lor cu privire la legisla?ia ?n domeniu. Rezultatele studiului au fost lansate oficial ?n cadrul unui seminar ?n timpul T?rgului de Turism Bucure?ti (15.03.2013). Studiul ne arat? c? legisla?ia direct? pe turism nu este o problem? pentru pensiuni, ?ns? domeniile adiacente precum sanitar-veterinar, PSI sau ITM reprezint? chiar o fr?n? ?n dezvoltarea sectorului de pensiuni.

Pentru sus?inerea unor demersuri ?n acest domeniu s-a creat Grupul de Advocacy pentru Pensiuni (GAP), realizat de c?tre Asocia?ia de Ecoturism din Rom?nia, Asocia?ia Na?ional? pentru Turism Rural, Ecologic ?i Cultural (ANTREC) ?i Asocia?ia Cele mai Frumoase Sate din Rom?nia (ACFSR). GAP are ca obiectiv sus?inerea real? a sectorului de pensiuni printr-o abordare integrat? a domeniului legislativ ?n care toate domeniile conexe activit??ii de turism s? se regaseseasc? ?ntr-un cadru unitar, care cel pu?in pe domeniul pensiunilor mici trebuie reanalizat ?i simplificat pentru a sprijini ?i ?ncuraja acest sector economic at?t de util zonei rurale.

?

GAP lanseaz? public o solicitare c?tre Autoritatea Na?ional? pentru Turism de a se implica ca mediator pentru a facilita realizarea unui cadru legislativ transparent ?i adaptat pensiunilor mici ?i mijlocii din Rom?nia.

?Dezvoltarea acestui sectorul de pensiuni trebuie sus?inut? prin crearea unui cadru legislativ prietenos, ?n m?sur? s? stimuleze dezvoltarea zonelor rurale?, declar? d-na Maria Stoian, Pre?edinte Fondator ANTREC. ?Acest tip de afaceri reprezint? baza economiei locale ?i reprezint? o surs? important? de venit ?n comunit??ile rurale din zonele cu satele frumoase ale Rom?niei? este de p?rere d-l Nicolae Marghiol, Pre?edinte ACFSR.

?Nu suntem ?mpotriva stabilirii unui cadru de reglementare a domeniului turismului ?n pensiuni, dar nu putem accepta c? acest cadru s? se transforme ?ntr-o piatr? de moar? la g?tul proprietarilor de pensiuni de bun? credin??, ce doresc s?-?i dezvolte o afacere legal? ?ndeosebi ?n spa?iul rural? a declarat Andrei Blumer, Pre?edintele Asocia?iei de Ecoturism din Rom?nia.

Acest studiu a fost realizat ?n cadrul proiectului Advocacy pentru protec?ia mediului ?i dezvoltare durabil? prin turism implementat de Asocia?ia de Ecoturism din Rom?nia (AER) ?n parteneriat cu Asocia?ia de Turism Retezat ?i Asocia?ia de Ecoturism ?ara Dornelor ?i finan?at de Funda?ia pentru Parteneriat ?i CEE Trust.

Rezultate studiu

* Informa?iile prezentate mai sus apar?in ?n exclusivitate autorului comunicatului. Funda?ia pentru Parteneriat ?i CEE Trust nu sunt r?spunz?toare pentru modul ?n care se folosesc informa?iile cuprinse ?n acest comunicat.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine