Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Festivalul Gastronomic Interna?ional de Pomana Porcului Balvanyos ? Complex Cetate, Covasna (I)

Povestea, locul ?i ?eroii?

Povestea unui festival gastronomic plin de farmec ?i mai ales, plin de bun?t??i tradi?ionale avea s? ?nceap? ?ntr-o zi u?or geroas? de februarie, pe meleagul nins al Covasnei, ?ntr-un loc ?n care natura ?i-a p?strat frumuse?ea iar z?pada ce ?mbr?c? p?durea ?ntr-o mantie alb? facea ca totul s? fie o adev?rat? poveste, acolo ?ntre mun?i, ?n pitorescul Balvanyos.

Ajun? deja la edi?ia cu num?rul opt, av?nd o vechime ?i mai ales o tradi?ie considerabil?, Festivalului Interna?ional de Pomana Porcului a atras ?i ?n acest an numero?i turi?ti at?t din ?ar? c?t ?i din str?inate.

?

?

Complexul Cetate din sta?iunea Balvanyos a reprezentat o loca?ie ideal?, acolo unde organizatorii: ANTREC Covasna, Prim?ria Turia ?i Consiliul Jude?ean Covasna au pus la punct toate detaliile pentru ca acest eveniment s? fie o reu?it?. Dl. Attila DARAGUS, Pre?edintele ANTREC Covasna ?i Primarul Turiei, a fost gazda noastr? ?i organizatorul principal al acestui festival impresionant. Mai mult dec?t at?t Dl. Daragus s-a dovedit a fi? un excelent cunosc?tor al tradi?iilor acestor locuri fie c? ne referim la patrimoniul cultural, natural sau la cel gastronomic. A?adar, experien?a celorlalte edi?ii ?i-a spus cuv?ntul ?i ?n acest an, c?nd totul a ie?it ca la carte(ca la cartea cu bucate din porc).

La edi?ia din acest an, echipele participante au venit pline de ?nd?rjire ?i de dorin?a de a ar?ta c? fiecare poate face din preparatele de porc o adev?rat? art? culinar?, art? reprezentativ? fiec?rei regiuni ?i ??ri pe care o reprezint?. Astfel, 9 echipe din Ungaria, 2 echipe din Croa?ia din localit??ile Copacs ?i Szentlaszlo ?i 8 echipe din Rom?nia, reprezent?nd jude?ele: Constan?a, Covasna, Cluj, Harghita, Mure?, Prahova ?i S?laj au reprezentat actorii principali care au ?ndurat gerul de februarie pregaind bucate delicioase a?a cum ?tiau ei mai bine. Preparatele finale ale acestor echipe aveau s? fie jurizate de un juriu exigent ?i foarte curios de reu?itele concuren?ilor:

Componen?a Juriului Festivalului de Poamana Porcului, Edi?ia 2013:

-????????? ?Bene Laszlo ? Maistru buc?tar,

-????????? ?Laszlo Ildiko ? Pre?edinte ANTREC Harghita,

-????????? ?Aurel Ra?iu de la Radio Tg. Mure?

-????????? ?Attila Daragus ? Pre?edinte ANTREC Covasna

?

Festivalul Interna?ional de Pomana Porcului, mai mult dec?t un simplu festival gastronomic

Pe l?ng? promovarea tradi?iilor ?i variet??ii gastronomice, edi?ia din acest an a urm?rit ?i prezentarea atrac?iilor culturale ?i folclorice, al?turi de obiceiuri ale fiec?rei zone din ?ar? sau de peste hotare, ale fiec?rei echipe participante.

Povestea primei seri - ?nscrieri, prezent?ri ?i mult? voie bun?

?n seara de vineri ?n cadrul Restaurantului Complexului Cetate ?i-au f?cut apari?ia toate echipele participante, fiecare urm?nd s? se prezinte, motiv?ndu-?i inten?iile pentru care se afl? la acest festival. O not? aparte farmecului ?ntregii seri a fost dat? de membrii echipei ce-?i prezentau portul tradi?ional specific zonei pe care o reprezentau. Astfel, n-a fost vorba doar de o simpl? prezentare a echipelor ci ?i de o veritabil? prezentare a porturilor tradi?ionale, semn c? ?i ast?zi este o m?ndrie s?-?i etalezi sf?ntul port, at?t de reprezentativ. Felicit?ri organizatorilor ?i celor prezen?i pentru aceast? reu?it? !

Dup? terminarea prezent?rilor ?ntreaga atmosfer? a fost ?nv?luit? ?n parfum de paprika ?i palinc?, iar to?i cei prezen?i, rom?ni, croa?i, maghiari, gurmanzi, timizi sau ?ndr?zne?i ne-am prin ?n hore rom?ne?ti, s?rbe ?i iu?i dansuri ungure?ti, totul pentru o atmosfera autentic? ?i tradi?ional? de neuitat. La urma urmei, cu to?ii chiuiam ?n acela?i grai de voie bun??

E ziua Festivalului ?i?preparatele de porc parc? devin mai gustoase ?n Covasna


C?nd zorii zilei de s?mb?t? aveau s? se iveasc? gero?i, r?nd pe r?nd echipele se str?ng ?n fa?a Complexului Cetate, urm?nd s? se preg?teasc? pentru defilarea ?n port tradi?ional, p?na la locul ?n care se va desf??ura festivalul. Astfel, ?n ropote de aplauze ?i muzica ansamblurilor prezente, echipele defilau? m?ndre ?i voioase, abia a?tept?nd s? ne ademeneasc? prin talentul lor culinar. ?i noi abia a?teptam s? ne l?s?m ademeni?i?

Imediat dupa sacrificarea porcilor aferen?i echipelor ?nregistrate, toate c?ile de ac?iune erau bine stabilite, ?ntreaga atmosfer? fiind cuprins? de miros de fum, de afum?tur? iar g?ndurile ?i aten?ia tuturor zburau spre preparatele tradi?ionale ce urmau s? fie preg?tite ?n fa?? noastr?. C?rna?i, s?ngerete, tochituri, jum?ri crocante ?i fierbin?i, caltabo?i aburinzi, fripturi, m?maligi f?cute ca la st?n?, vin fiert ?i nelipsita palinc? aveau s? devina detaliile care s? intereseze cel mai mult. ?i?n-am ratat nici un detaliu !

Echipele aveau la dispozi?ie aproximativ 8 ore pentru a ne r?sf??a cu bucate gustoase, simple sau sofisticate, pentru toate gusturile. Constan?a ne ademenea cu o tochitur? dobrogean? specific? zonei. O atrac?ie deosebit? a mesei lor a fost personalizarea acesteia cu un somn de 12 kg, al?turi de care se g?seau expu?i o ?tiuc?, un fitofag ?i c?ra?ei? A?adar, cel pu?in ?n aceea zi cel mai bun pe?te era tot?porcul.

Croa?ii aveau s? ne ofere specialit??i tradi?ionale din carne de porc precum c?rna?ii cu m?lai dar ?i alte rulade gata preg?tite ?i multe alte delicatese.

Celelalte echipe nu s-au l?sat nici ele mai prejo?, au ?ncin? focul, ?i-au ascu?it cu?itele, au preg?tit ceaunul ?i oalele pentru ciorbe, gr?tarele sf?r?iau ?i ele dar toate aceste detalii ?i preparate le ve?i descoperi ?i ?n partea a doua a acestui Festival Interna?ional de Pomana Porcului.

?

Sf?r?itul primei p?r?i

?

Festivalul Gastronomic Interna?ional de Pomana Porcului

8 ? 10 februarie 2013

B?ile Balvanyos ? Complex Cetate, Jude?ul Covasna

Organizator: ANTREC Covasna

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Text ?i Fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine