Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Happybox 400 de experien?e din ?ar?, ?n 7 cutii cadou!

Happybox a intrat pe pia?a cadourilor experien?e din Rom?nia cu ?apte cutii cadou: Relax&Beauty, Sport&Fun, Aventura, Invita?ie ?n Ora?, Experien?e Diverse, Sejur ?n Doi ?i Escapad? de Lux. Acestea sunt organizate ?n func?ie de tematica experien?elor incluse ?i de pre?ul acestora, acumul?nd peste 400 de activit??i, la alegere, din Bucure?ti ?i din ?ar?. Fiecare cutie happybox con?ine o bro?ur?, ?n care sunt prezentate experien?ele propuse ?i loca?iile partenere, ?i un voucher care se va? folosi ca metod? de plat?. Pre?urile cutiilor variaz? ?ntre 60 ?i 400 de lei.

"Am decis s? intr?m pe pia?a cadourilor cu un nou concept pentru a veni ?n ?nt?mpinarea celor care caut? o alternativ? la cadourile clasice. happybox se diferen?iaz? de celelalte produse din pia?? prin beneficiul oferit cump?r?torului, garantat de negocierea pre?urilor ?n favoarea sa. Astfel, ?n orice cutie happybox sunt incluse servicii de o valoare mai mare sau cel pu?in egal? cu pre?ul pl?tit. ?n ceea ce ?prive?te beneficiarul cadoului, consider?m c? acestuia ?i oferim un produs superior, prin faptul c? asigur?m servicii post-v?nzare de intermediere a program?rilor. Pentru 2013, principalul nostru obiectiv se refer? la crearea unui portofoliu de clien ?i corporate, pentru care s? realiz?m produse exclusive.? a declarat Marius Avram, Director General happybox.

happybox a fost ?nfiin?at ?n anul 2012 ?i este o afacere cu ?i management rom?nesc, av?nd parteneri ?i furnizori exclusiv din Rom?nia. ?n felul acesta pot beneficia de o platform? larg? de expunere ?i de v?nzare chiar ?i cei? mai mici actori de pe pia?a de turism ?i servicii, unde cel mai bun exemplu sunt pensiunile incluse ?n cutia happybox Sejur ?n Doi.

Cu ajutorul acestui nou concept, experien?ele se ?ncorporeaz? ?ntr-un produs tangibil care vine ?mpreun? cu beneficiul de a putea alege dintre zeci de variante, activitatea preferat?.

?n prezent, cutiile cadou happybox pot fi achizi?ionate on-line de pe site-ul www.happy-box.ro, dar ?i din magazinul propriu, aflat ?n centrul Bucure?tiului, pe Bulevardul Dimitrie Cantemir 15A, iar ?n 2013 produsele happybox vor fi disponibile ?i ?n alte centre partenere.

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine