Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Sedinta de lucru ANTREC Centru Transilvania

?

?n cadrul Hotelului ?Coroana? din Bra?ov a avut loc ?edin?a de lucru a Asocia?iei Euroregiunea Centru Transilvania ANTREC. La ?nt?lnire au participat Consiliul Director Regional prin reprezentan?ii: d-na Maria Vi?an ? Pre?edinte ANTREC Filiala Bra?ov; dl. Attila Daragu? ? Pre?edinte ANTREC Filiala Covasna, d-na Maria C?rstea ? interimar ?i invitat ?n cadrul ?edintei de lucru a fost dl. Mi?u Chiruc ? Pre?edinte Executiv ANTREC ROM?NIA.

Scopul ?nt?lnirii a fost acela de a dezbate diverse aspecte de ordin tehnic ?i economic, ?n cadrul c?reia au fost detaliate urm?toarele puncte:

- Editarea de materiale promo?ionale ?i realizarea unui pliant de prezentare al Asocia?iei Euroregiunea ANTREC;

- Refacerea calendarului cu evenimentele pentru anul 2013 ? de c?tre fiecare filial?;

- Elaborarea unei baze de date turistice, cu obiectivele turistice ?i culturale din fiecare filial?;

- Reabilitarea Filialei ANTREC Sibiu ; ?n vederea realiz?rii acestui scop s-a stabilit o ?nt?lnire a comisiei de specialitate ANTREC ROM?NIA ? ?n localitatea R??inari, ?n perioada 20 noiembrie ? 01 decembrie;

- Actualizarea (de c?tre fiecare filial?) a listelor cu me?terii populari;

- Reactualizarea ?i ad?ugarea de noi pensiuni pe site-ul www.antrec.ro;

- Atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte ?i sponsoriz?ri; implicarea autorit??ilor locale ?i jude?ene ?n ac?iuni de promovare a turismului rural;

- Stabilirea ?i dezvoltarea unor pachete turistice zonale, circuite turistice ?i promovarea activit??ilor tip drume?ie ?n zonele cu poten?ial natural ?i cultural.

?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine