Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Promovarea ?i valorificarea patrimoniului cultural ?i natural (inclusiv turismul rural) - A doua intalnire a grupului de lucru tematic (GLT 1)

?n perioada 22 ? 23 mai 2012, ?n cadrul Pensiunii Dealul Sasului din localitatea Dambovicioara, jud. Arge?, a avut loc cea de-a doua ?nt?lnire a grupului de lucru tematic (GLT 1), ?nt?lnire ce a avut ca principal? tem? de dezbatere ? "Promovarea ?i valorificarea patrimoniului cultural ?i natural (inclusiv turismul rural)".

?

Concluziile acestei dezbateri au privit satul rom?nesc ca av?nd o importan?? strategic? ?n dezvoltarea global? ?i durabil? a ??rii noastre. Astfel, membrii GLT 1 au sus?inut ideea elabor?rii unui proiect privind strategia dezvoltarii durabile a satului rom?nesc, fundamentat? pe punerea ?n valoare a patrimoniului natural ?i cultural. Elaborarea si fundamentarea acestei strategii va depinde ?n mare m?sur? ?i de contribu?ia unor institu?ii de cercetare ale Academiei Rom?ne ?i ale Academiei de ?tiin?e Agricole ?i Silvice, astfel ?nc?t, p?n? la o viitoare ?nt?lnire s? se poat? stabili leg?turi ?i contacte ?n vederea acestei implic?ri.

Ca prim? ac?iune se va urm?ri editarea unei publica?ii tematice a GLT1 cu contribu?ia fiec?rui membru (fie un capitol, fie un studiu de caz) astfel ?nc?t s? se argumenteze temeinic nevoia aferent? direc?iei strategice. Astfel, publica?ia va lua forma unei lucr?ri de justificare a nevoii elabor?rii STRATEGIEI DEZVOLT?RII DURABILE A SATULUI ROM?NESC, ?i va reprezenta documentul premerg?tor acestei ac?iuni. ?ntr-un final, publica?ia va fi trimis? c?tre institu?iile relevante pentru aceast? strategie ?mpreun? cu scrisoare de ?naintare din partea MADR.

La finalul dezbaterii s-a propus investigarea elementelor unui instrument financiar pentru proiectele aprobate prin PNDR care au o contribu?ie strategica la dezvoltarea durabil? a satului rom?nesc.

?

Mai multe informa?ii: www.rndr.ro

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine